THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

Nguyên Tiêu
Nguyên Tiêu
Nhân Tết Nguyên Tiêu , xin giới thiệu bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ . 
Dịch thơ 
 Trương nữ Hương Thủy để chúng ta cùng chia sẻ và chiêm nghiệm
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Hanh phúc Ngày xuân
Hanh phúc Ngày xuân

Vẫn trong những Ngày xuân Canh Tý , xin giới thiệu bài thơ 

HẠNH PHÚC NGÀY XUÂN

               của Hương Quê

Hương tình thoang thoảng gió xuân bay

Gợi nhớ trong ta với những ngày

Nhựa sống dâng tràn lòng đắm đuối

Hương đời  chất chứa dạ mê say

Qua rồi trông đợi thân vò  võ

Đã hết ngóng chờ cảnh lắt lay

Chiều xuống trời trao niềm hạnh phúc

Thân vàng, vóc ngọc chặt vòng tay.

    Để chúng ta cùng chia sẻ.