THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Đường thi cập nhật

NGÔN CHI - của Nguyễn Trãi
NGÔN CHI - của Nguyễn Trãi
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam . xin giới thiệu bài thơ Ngôn chí - trí tuệ của Đại thi hào Nguyễn Trãi để chúng ta cùng chiêm nghiệm
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Dời hạt mưa
Dời hạt mưa
  Xin giới thiệu bài thơ Đời hạt Mưa để chúng ta cùng chia  sẻ