THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Đường thi cập nhật

Tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Xin giới thiệu bài thơ Người lính Cụ Hồ của Nhất Tâm để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
LInh Cụ Hồ Tác giả Nguyễn Văn Huân
LInh Cụ Hồ Tác giả Nguyễn Văn Huân
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam và Ngày Quốc Phòng toàn dân xin giới thiệu bài thơ Linh Cụ Hồ của Nguyễn Văn Huân CLB Quốc Oai dể chúng ta cùng chioa sẻ.