THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đường thi cập nhật

Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
Xin giới thiệu bài thơ " Trần hưng Đạo của Đức Pha để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Đến Với Thơ Đường - TG Xuân Lộc
Đến Với Thơ Đường - TG Xuân Lộc
Nhân ngày Giao Lưu Thơ tại TTVH TP Hà Nội
Trân trọng giới thiệu bài thơ của TG Xuân Lộc:
ĐẾN VỚI THƠ ĐƯỜNG
Đến với thơ Đường dạ xốn xang
Tưởng mình lơ lửng giữa không gian.
Nương làn gió mát lời tuôn chảy
Tựa ánh trăng thanh ý ngập tràn.
Nỗi nhớ trào dâng - triều sáng cuộn
Niềm thương lắng đọng - sóng khuya tan.
Nghe từ sâu thẳm thơ đang hát
Bao điệu du dương tựa tiếng đàn!