THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

KỶ niệm Khởi nghĩa hai Bà Trưng
KỶ niệm Khởi nghĩa hai Bà Trưng

Kỷ niệm Khởi nghĩa Hai bà Trưng xin giới thiệu bài thơ của Kiều Tiến Lương để các ban cùng chia sẻ.

Giới thiệu tác giả tác phẩm
giới thiệu Bài thơ về mẹ
giới thiệu Bài thơ về mẹ

Ngày Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm Khởi nghĩa Hai bà Trưng , xin giới thiệu bài thơ về Mẹ của Hương quê để chúng ta cùng chia sẻ.