THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đường thi cập nhật

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Kỷ Hợi đang về xin chúc phúc tới toàn thể Hội viên và đại gia đình An khang Thịnh vượng mọi sự như ý
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Giới thiệu bài Thơ tham gia Lễ Hội Nguyên Tiêu
Giới thiệu bài Thơ tham gia Lễ Hội Nguyên Tiêu
Trân trọng giới thiệu Thơ tham gia Lễ Hội Nguyên Tiêu tại Văn Miếu 
2019 kỷ hợi của tác giả Trịnh Bá Sướng.