THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Đường thi cập nhật

Bộ đội Cụ Hồ
Bộ đội Cụ Hồ
Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐNDViệt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân xin giới thiệu bài thơ Bộ đội Cụ Hồ để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tình cha con
Tình cha con
Nhân ngày Quốc Tế Đàn ông , xin giới thiệu bài thơ tình Cha con để chúng ta cùng chia sẻ