THÔNG BÁO


Ha Noi chuc .2F.jpg 

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. 


Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta giữa thủ đô ngàn năm văn hiến cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tại ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ XII , trình diễn thơ luật Đường, quán thơ của chúng ta đã được chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cấp giấy khen giải nhất.

Đường thi cập nhật

TRUNG THU CẢM SỰ
TRUNG THU CẢM SỰ
Bai thơ Trung thu cảm sự của Nguyễn Phi Khanh, một nhân vật thời Lê Lợi 
bắt đầu khởi nghĩa chống Minh . 
     Do Nguyễn Quý Mỳ, Nam Định sưu tầm và dịch nghĩa , dịch thơ
         Giới thiệu với bạn thơ cùng chiêm nghiệm. Xem thêm mục Thi Đường cổ
        
Giới thiệu tác giả tác phẩm
TÌNH DUYÊN SÁNG TỎA
TÌNH DUYÊN SÁNG TỎA
Xin giới thiệu bài thơ " Tình duyên sáng tỏa " của Hương Thu
để chúng ta cùng chía sẻ. 
                                               BBT