THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Đường thi cập nhật

Vịnh Tô Hiến Thành - thơ cụ Nguyễn Khuyến
Vịnh Tô Hiến Thành - thơ cụ Nguyễn Khuyến

Âm Hán: 

VỊNH TÔ HIẾN THÀNH

Trụ thạch nguyên thần thiết thạch can

Đảm đương phụ hạ bất từ nan

Tiên hoàng dĩ phó cô tam xích

Triết hậu đồ thi xảo bách đoan.

Thiên cổ huân danh đài đỉnh tại

Bách niên tông miếu Thái Bàn an.

Tứ đồ không triệu bồ hoàng hấn

Thuỳ hội tâm trung nhất thốn đan ?

                             Nguyễn Khuyến

 

                Vịnh Tô Hiến thành

 Nguyên tác: Nguyễn Khuyến

Chuyển đỡ vương triều gan sắt đá 

Gánh gồng thiên hạ mật kim cương 

Tiên hoàng tin gửi chăm hoàng tử 

Thái hậu toan bày đổi đống lương *

Vạn thủa công danh lưu đỉnh vạc 

Muôn đời tông miếu tựa vầng dương

Chẳng điềm bức họa, Người* *sinh chuyện 

Ai giữ trong lòng một tấm gương .

 Xin trân trọng giới thiệu bài thơ Vịnh Tố Hiến Thành của Cụ Nguyễn Khuyên

                               Sưu tâm và dịch thơ Đinh Cầm và Quý Mỳ

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tựa đóa sen hồng
Tựa đóa sen hồng
Xin được giới thiệu bài thơ " Tựa đóa sen hồng " của Hương Quê
để bạn đọc cùng chia sẻ ..
                            BBT