THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đường thi cập nhật

Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
Xin giới thiệu bài thơ TRần Hưng Đạo của Nguyễn Đức Pha
để chúng ta cùng chiêm nghiệm
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Mưa Lũ
Mưa Lũ
Biến  đổi khí hậu khiến cho cuộc sống dân sinh bị đảo ngược khó khăn . Xin giowisa thiệu bài thơ của  Quý Mỹ Nam Định cùng chia sẻ