THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Đường thi cập nhật

Người lính Cụ Hồ .
Người lính Cụ Hồ .
Xin giới thiệu bài thơ " Người lính Cụ Hồ " của Nhất Tâm để chúng ta cùng chia sẻ trong dịp lễ Kỷ niệm 74 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Chào năm mới 2019! Trân trọng giới thiệu bài thơ CHÚC MỪNG NĂM MỚI của T.g Xuân Lộc