THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

Đêm Nguyên tiêu
Đêm Nguyên tiêu

 Ngày thơ Nguyên tiêu 2020 do chống dịch CoVid nên không được tổ chức. Đêm nay trăng sáng nhớ Nguyên Tiêu, xin giới thiệu bài thơ nhớ "Đêm  Nguyên tiêu của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ.

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Duyên tơ tha thiết
Duyên tơ tha thiết
Xin giới thiệu bài thơ Duyên tơ Tha thiết của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ và suy ngẫm