THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Đường thi cập nhật

Mùa Thu Cách mang
Mùa Thu Cách mang
Sắp tới chúng ta kỷ niệm76 năm Ngaỳ Cách mạng Tháng Tám . xin giới thiệu bài thơ " Cách mạng mùa Thu" của Nhất Tâm để chung ta cùng chia sẻ .
Giới thiệu tác giả tác phẩm
MẸ
MẸ
Xin giới thiệu Bài thơ về Mẹ cua Tác giả Hương Quê để chúng ta cùng chiêm nghiệm .Mẹ cũng như Tổ quóc của mình 
    
      
      
      
Mời họa
Xin giới thiệu bài viết của Ts Đinh Nho Hồng và mời họa

MỜI HỌA HẠN VẬN CÓ BÀI XƯỚNG

             (Bài của TS. Đinh Nho Hồng, CLB thơ Đường Hà Đông)

Người mời họa hạn vận đưa ra đề, hạn định các điều kiện buộc người họa phải tuân theo.

Bình thường, họa hạn vận không có bài xướng, chỉ có đề. Nhưng, nếu kèm theo bài xướng, có nghĩa là ra thêm một điều kiện nữa là, không được mắc vào lỗi nhại từ áp vận của bài xướng.

Thường có hai dạng đề mời họa hạn vận. Dạng thứ nhất là cùng với 5 vần hạn định là nội dung đề, thường là câu thơ, ca dao, tục ngữ, châm ngôn,… Dạng thứ hai còn khắt khe hơn, đưa ra một số từ, bắt buộc người họa phải dùng hết trong bài họa, không được thiếu từ nào.

Về 5 vần cho trước, người mời họa có thể quy định thứ tự nhất định của các vần, buộc người họa phải tuân theo. Điều kiện đó được ghi rõ trong đề. Nếu đề không quy định, thì người họa có thể đảo vận, hoán vận.

Sau đây là ví dụ của hai dạng họa hạn vận đó:

Đề 1:

- Nội dung đề thơ:

Trăng sáng Cửu Long tìm Lý Bạch

Lụa đào Vạn Phúc nhớ Xuân Hương

- Hạn 5 vần theo thứ tự: CÂY, THẦY, MÂY, TÂY, ĐÂY

Bài xướng kèm theo:

 

CHÓI SÁNG THƠ THẦN

 

Đại thụ bao đời được mấy CÂY

Xuân Hương, Lý Bạch những tay THẦY

"Tửu Tiên" (1) nhảy xuống toan ôm nguyệt

"Bà Chúa" vươn dài định đọ MÂY

Cuồn cuộn dòng sông trôi Thái Thạch (2)

Lượt là áo lụa dạo Hồ TÂY

Trăm, ngàn năm vẫn vang danh tiếng

Chói sáng thơ thần tụ lại ĐÂY

Đinh Nho Hồng

 

(1) Người đời đã phong cho Lý Bạch danh hiệu "Tửu trung tiên".

(2) Tương truyền, khi say, Lý Bạch đã nhảy xuống sông Thái Thạch để ôm chị Hằng.

 

Đề 2:

- Nội dung đề thơ: Dịch bệnh;

- Năm vần hạn định theo thứ tự: ĐÂY, LẦY, VÂY, TRẦY, ĐẦY;

- Bài thơ phải có đủ các từ: lỵ, tả, lao, hạch, phổi, ho, thở, viêm, sưng, loét, thể, biến, CoViD, thương hàn, sốt rét, cúm mùa.

 

Bài xướng kèm theo:

 

DỊCH BỆNH

 

CoViD biến thành mấy thể ĐÂY?

Làm cho thế giới bị sa LẦY

Hết lao, sốt rét về đe dọa

Rồi lỵ, cúm mùa đến bủa VÂY

Viêm phổi phều phào ho khó thở

Loét da xoành xoạch gãi sưng TRẦY

Thương hàn, tả, hạch xưa từng quét

Kim cổ bao phen đã hứng ĐẦY.

                                  Đinh Nho Hồng

P/s : Bài họa xin gửi về : thoduonghanoi@gmail.com