THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

Tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Xin giới thiệu bài thơ Người lính Cụ Hồ của Nhất Tâm để chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Thương lắm miền Trung
Thương lắm miền Trung
Xin được chia sẻ với miền Trung ruột thịt. Bão lũ , sạt lở đất khiến miền Trung vất vả , nhưng lòng không nao núng cùng cả nước chung tay vượt lên khắc phúc khó khăn , mất mát ổn định lại cuộc sông . Xin giới thiệu bài thơ " Thương lắm miền Trung của Nguyễn Thiên lý CLB thơ Đường Thạch Thất. để chúng ta cùng chia sẻ.