THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Đường thi cập nhật

KÍNH DÂNG NGƯỜI
KÍNH DÂNG NGƯỜI
Tháng 5 tháng lịch sử , ngoài kỷ niệm Ngày chiến thảng Điện Biên còn là tháng kỷ niệm 131 năm Ngày sình Bác Hồ. Xin giới thiệu bài thơ KINH DÂNG NGƯỜI dể chúng ta cùng chia sẻ
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tựa đóa sen hồng
Tựa đóa sen hồng
Xin giới thiệu bài thơ " Tựa đóa sen hồng" của Hương Quê  để chúng ta cùng chiêm nghiệm và chía sẻ