THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

Cửa ải Quỷ môn của Nguyễn Du
Cửa ải Quỷ môn của Nguyễn Du

Xin giới thiệu bài thơ " Cửa ải quỷ môn" của Nguyễn Du nhân kỷ niệm 200 năm Ngày mất của cụ - nhà Đại văn hào của dân tộc để chúng ta cùng suy ngẫm

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Ngẫm
Ngẫm

Xin giới thiệu bài thơ Ngẫm của Trương nữ Hương Thủy để chúng ta cùng chia sẻ Trong thời kỳ cả nước vẫn trong tinh thần " Chống dịch như chống giặc".