THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Đường thi cập nhật

MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN
MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN

Năm 2019 đã qua  năm ,2020 đã về cùng Xuân Canh Tý . Thơ Đường Hà Nội có bài thơ " Mừng Đảng , mừng xuân " . Chúng ta cùng chia sẻ

Giới thiệu tác giả tác phẩm
Thơ Đường Hà Nội đón xuân
Thơ Đường Hà Nội đón xuân

Xuân canh Tý về Thơ Đường Hà Nội có đôi lời mừng xuân