THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Đường thi cập nhật

Bài thơ Kinh Dân Người , của Hương Quê
Bài thơ Kinh Dân Người , của Hương Quê
Bài thơ Kính dâng Người của Hương Quê giới thiệu để Kỷ niệm 332 năm Ngày sình Bác Hồ để chúng ta cùng chia sẻ .Bài thơ Tác giả kinh dâng lên Bác Ngàn vạn lẵng hoa tươi , để biết ơn Công đức của Người thay cho dân tộc, thay cho chúng ta, . mời các bạn cùng chía  sẻ .
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tình Duyeân toûa saùng
Tình Duyeân toûa saùng
Baì Thơ Tình duyên tỏa sáng của Hương Quê , xin được giới thiệu để chúng ta cùng chia sẻ