THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Ha Dong 01.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Hội viên CLB Thơ Đường Hà Đông
0001.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Thơ Đan Phượng:
009.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Hội Viên - CLB Thơ Thanh Oai
004.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ Hội Viên - CLB Thơ Hương Chiều:
003.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ hội viên CLB Thơ Long Biên
CM01.jpgTrân trọng giới thiệu cùng Thi hữu và Bạn đọc: chùm thơ của hội viên CLB Thơ Chương Mỹ.
11912F.jpgTrân trọng giới thiệu CLB Thơ Chương Mỹ với ngày HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM - LẦN THỨ ...
1190.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ hội viên - CLB Thơ Thanh Trì: