THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

9990.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên, CLB Thơ Quốc Oai:
9992.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Từ Liêm
Thơ Hội Viên CLB Thanh Oai
Trân trọng giới thiệu chùm thơ Hội Viên CLB Thanh Oai
 Bup sen.jpgTác giả Quý Mão , Bình Dương vừa thoát dịch Co Vid trở về có chùm thơ sáng tác trong quá trình điều trị ...
0000a95.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ  Hội Viên CLB Cầu ...
ooooa96.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ  Hội Viên CLB Hương Chiều:
bEN SONG.jpgXIn được giới thiệu