THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

9973.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Hội Viên CLB Hương Chiều:
9974.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Hội Viên CLB Hoài Đức:
9977.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Chương Mỹ:
9979.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB Gia Lâm:
9980.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB Thơ Thạch Thất:
9981.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Hoài Đức:
9995.jpgĐầy là chùm thơ CLB thơ Hà Đồng in trong tập thơ Đường hà Nội 13