THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


9848.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ viết nhân ngày Vu Lan  
9853.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả viết về Ngày Thương Binh Liệt ...
15 - 1.gifTrân trọng giới thiệu bài thơ CHỈ NHỚ của Nhà Thơ Hoàng Hào:
9882.jpgKỷ niệm ngày sinh nhật Bác! Trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ  Nguyễn ...
9905.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng Họa :
9906.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ chào mừng Ngày Hội Thơ Đường Luật Việt Nam tại Vũng ...
9907.jpgNhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam , trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà Thơ Đào ...
9924.jpgTrân trọng giới thiệu Chùm Thơ Xuân của nhiều tác giả: