THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Sen hong.jpgXin được giới thiệu
9800.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Mùa Đông Hà Nội của tác giả Trần Hùng
9804.jpgTrân trọng giơi thiệu những bài thơ của các tác giả nhân dịp ra mắt CHƯƠNG MỸ ...
9807.jpgTrân trong kính mời ACE và Bạn đọc cùng Đình Sơn đi Thăm Đào Sớm:
9811.jpgXin phép các tác giả! Trân trọng giới thiệu những bài thơ viết về ngày Nhà Giáo ...
9813.jpgTrân trọng giới thiệu những bài thơ viết về Ngày Phụ Nữ Việt Nam
9814.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ Gánh Nước Đêm Trăng của TG Xuân  Lộc