THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


1138.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ sáng tác của Hội viên - CLB Từ Liêm!
1130.jpgTrân trọng giới thiệu tới bạn đọc 3 bài thơ của hội viên CLB Thơ Cầu Giấy.
C03.jpgTrân trọng kính mời cùng Du Lịch Việt Nam với Nhà Thơ Quang Chính:
1125.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà Thơ Mĩnh Nhãn:
1124.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ (Nhớ ...) của Thi sỹ Hồ Văn Chi.
Bia mộ Tản Đà 1.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Thi ...