THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
9929.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Bắc Từ Liêm:
9930.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Cầu Giấy:
9936.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Đan ...
9939.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Đường Hà ...
9940.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ luật Đường Hoài Đức:
9941.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Thanh Oai:
9944.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Thơ Hương Chiều: