THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Han thuyen.F.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ của CLB thơ Hàn Thuyên!
1175.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB Thơ Đường Quốc Oai
1172.jpgTrân trọng giới thiệu Chùm thơ của CLB Thơ Thạch ...
Hong 03.jpgTrân trọng những bài thơ: Thơ hội viên của CLB Thơ Đường Hà Đông
1169.jpgTrân trọng giới thiệu bài viết về  GÀ (Sưu tầm)
1161.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Chào xuân Đinh Dậu - 2017 - của thi sỹ Quang Chính.
1148.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Chi Hội Huế - Thừa Thiên Huế.