THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

9925.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội viên CLB Thơ Đường luật Phúc Thọ:
9926.jpgTrân trọng giới thiệu Đôi dòng tâm sự của Thi sỹ Quang Chính:
9929.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Bắc Từ Liêm:
9930.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Cầu Giấy:
9936.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Luật Đường Đan ...
9939.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ Đường Hà ...
9940.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Hội Viên CLB Thơ luật Đường Hoài Đức: