THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Hoai duc.1.jpgXin được giới thiệu

Cau Long bien.2.jpgXin được giới thiệu

Ngay tho.jpgXin được giới thiệu

Anh TRinh dien.F.jpgXin được giới thiệu

Dich vit.1.jpgXin được giới thiệu chùm thơ nhiều Tác giả

9785.jpgTrân trọng giới thiệu những bài thơ do TG Trần Văn Cường sưu tầm và họa với cố thi ...
9790.jpgThành kính chia buồn cùng Tang Quyến cố Thi Sỹ HOÀI YÊN! trân trọng giới thiệu những bài thơ ...