THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thanh tinh.1.jpgXin giới thiệu Bài Viết của Ngọc Phú ( Hội VH Hà Tĩnh)
Nguyen Du.1.jpgXin trân trọng giới thiệu Bài văn tế cụ Nguyễn Du của cố thi sĩ Hoài Yên để chúng ta cùng chia sẻ

Nguyen Du.1.jpgXin giới thiệu sách viết về mối tình của Nguyễn Du với bà chúa thơ ...

image.jpegXin giới thiệu bài viết của Hạnh Nguyên . Từ 1 bài thơ có thể biến đổi ra... bài thơ khác 
 Lo go.jpgXin được giới thiệu
1 23 Sau