THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Thanh tinh.1.jpgXin giới thiệu Bài Viết của Ngọc Phú ( Hội VH Hà Tĩnh)
Nguyen Du.1.jpgXin trân trọng giới thiệu Bài văn tế cụ Nguyễn Du của cố thi sĩ Hoài Yên để chúng ta cùng chia sẻ

Nguyen Du.1.jpgXin giới thiệu sách viết về mối tình của Nguyễn Du với bà chúa thơ ...

image.jpegXin giới thiệu bài viết của Hạnh Nguyên . Từ 1 bài thơ có thể biến đổi ra... bài thơ khác 
 Lo go.jpgXin được giới thiệu
1 23 Sau