THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Doi chen.jpg Xin được giới thiệu

Hai.jpgXin được giới thiệu

Nu qua.jpgTrân trọng giới thiệu thơ vui  Sắm Tết của tác giả Dương Đoàn Trọng ...
9822.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ đề ảnh Đơm Cá của Nguyễn Minh Huệ
0018.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui của Thi sĩ Quế Hằng cùng Bạn Thơ:
9895.jpgTrân trọng giới thiệu bài Thơ Hay (PHÓNG SỰ NGẮN)  của Nhà Thơ  Chương ...
9923.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui xướng họa:
1 234 Sau