THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

9822.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ đề ảnh Đơm Cá của Nguyễn Minh Huệ
0018.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui của Thi sĩ Quế Hằng cùng Bạn Thơ:
9895.jpgTrân trọng giới thiệu bài Thơ Hay (PHÓNG SỰ NGẮN)  của Nhà Thơ  Chương ...
9923.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui xướng họa:
9942.jpgTrân trọng giới thiệu những vần thơ vui Thuốc Lá - Thuốc Lào (ST)
Vuot Parie.jpg  Vượt Pa ri e
9995.jpgTrân trọng giới thiệu 2 bài thơ rất hay cảm tác về 1 bức ảnh của thi sỹ Đường Thi: