THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Bài Thơ giàu trí tưởng tượng
13-05-2019
9895.jpgTrân trọng giới thiệu bài Thơ Hay (PHÓNG SỰ NGẮN)  của Nhà Thơ  Chương Tất Thấu (Tự Chương) :

PHÓNG SỰ NGẮN.
(Tạp chí người đưa tin).

Hôm qua chú cuội ghẹo Hằng Nga.

Nhấp nháy đưa tình cạnh gốc đa.

Chàng buộc trâu vàng bên cỏ biếc.

Nàng buông thỏ ngọc dưới trăng tà.

Hai thân quấn lại trong sương lạnh.

Một phút thần tiên giữa tuyết sa.

Ai bảo Quảng Hàn là quạnh quẽ.

Chỉ cần nơi ấy có đôi ta.
Tác giả BBT