THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Tập Bắn Súng - Thơ xướng họa.
30-11-2016
1124.pngTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui: Tập bắn súng.

Bài xướng: Phạm Bá Chiẻu (Sài Gòn)

 

TẬP BẮN SÚNG

Áp má tỳ vai nín thở vào
Súng dài, báng đỏ, ngẩng cao cao
Xoài chân phải rộng đừng lo sợ
Nheo mắt cho dài chớ xốn xao
Hạ hạ đầu ruồi cho thẳng đứng
Nâng nâng báng súng khéo nghiêng nhào
Anh thì chủ động, em thụ động
Bắn trúng hồng tâm, sướng sướng sao
 

Bài họa: Kim Nhung

 

BẮN THỬ

Chẳng phải nhà Binh cũng nhảy vào
Đầu Ruồi đội đít chớ tâng cao
Anh đang áp má...cò nôn nóng
Chị sắp lên nòng...đạn xít xao
Đã thấy chân run còn cố đứng
Từng nghe súng nổ sợ rơi nhào
Thôi thì nhắm mắt liều thân vậy
Bóp thử xem nào...chết được sao

Bài họa: Nguyễn Đình Khảo

 

BẮN ĐẠN THẬT

Kề vai áp má nín hơi vào

Bật khóa an toàn ngóc súng cao

Mắt dõi ngực bia mà đau đáu

Tay sờ bán nguyệt thấy xôn xao

Bóp cò điểm xạ nòng vươn thẳng

Đứng dậy chống tay tút ngã nhào

Hớn hở em cười anh bắn giỏi

Điểm mười phấn chấn vui vui sao.

*Khi bắn xong cắt tút văng một bên.

Tác giả BBT