THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Một câu thơ một đấu gạo
31-07-2012
image001.jpg Xưa có cậu học trò nghèo, vi quyết học để lập thân, nên cậu phải đi xin ăn

Quan ông đi vắng chỉ có quan bà ở nhà. Cậu học trò vào xin gạo , quan bà không cho lại còn nói lỡm “ Có lờ bà đây này !” Cậu học trò vừa xấu hổ vừa giận định quay ra, vừa lúc đó thì quan ông về . Để chống chế cậu liền làm một bài thơ :

                                     Cái ấy sinh ra nối tổ tông

Mỗi người một cái chẳng ai không

Ngoài dồi bạch phấn đôi thoi ngọc

Trong lót ngân châu một điểm hồng

Ngày vắng phủ giăng màn Đồng tử

Đêm thanh mài cọ ngọc Đồ công

Trò nghèo hết gạo vào xin gạo

Cái ấy của bà để kính ông ...

 

     Quan ông nghe xong bài thơ khen hay, liền gọi giai nhân đong đúng tám ( 8) đấu gạo cho cậu học trò. Mỗi câu thơ thưởng một đấu .

 

 

Tác giả BBTsưu tầm & giới thiệu