THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Sen hong .1.jpgThông báo này thay giấy mời 
HUy hieu vien.jpgGửi tới rấ cả các CLB
HUy hieu vien.jpgNội dung sinh hoạt 2022
 HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở và toàn thể Hội viên
thông bao về việc tham gia sáng tác......
HUy hieu vien.jpgXin được Thông báo Nguyên Văn Tài liều cảu TT VH TP Hà Nội về việc tham gia sáng tác về đề tác ...
HUy hieu vien.jpgNguyên văn văn bản