THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


HUY HIEU HN.jpgXin thông báo tóm tắt Nội dung họp Ban chủ nhiệm
 HUY HIEU HN.jpgXin trân trọng gửi tới các Thành viên BCN
IMG_9164.F.jpgChủ tịch HNV VN - Hữu Thỉnh chụp ảnh lưu niệm với quán thơ
 image013.jpg Quang cảnh khán phòng
                    ...
 ANH BIA .2F.jpgTrân Trọng gửi tới mọi Hội viên