THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Hội nghị Giao lưu thơ
18-06-2018
HUy hieu vien.jpg Văn bản Thông báo

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 05/ 18.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 20 tháng 6  năm 2018

 

                             

                           Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng đầu  năm 2018. CLB Thơ Đường Hà Nội tiến hành  sơ kết 6 tháng , giao lưu thơ và triển khai công việc quý 3 /2018   Vào :

       

         Sáng 03 tháng 7 năm 2018 - Thứ  Ba – ngày 20/5/  năm  Mậu Tuất

         Địa điểm Hội trường chính gác 2 , TTVH TP Số 4 Phùng Hưng quận Hà Đông , Hà Nội  

        Với nội dung :

-      Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

-      Giao lưu thơ . Mỗi CLB  cơ sở chuẩn bị  5 - 7 bài thơ . Lần 1, 4 bài , lượt 2 , 3 bài

-      Triển khai công việc quý 3/2018 ( Cụ thể là trao Tập thơ Giao lưu trình diễn cho các Cơ sở về chấm.  tới 30 tháng  7  nộp trả lại để Thường trực Tập hợp)

-      Thống nhất cách Tổ chức giao lưu trình diễn .

-      Hoàn thành Hội phí năm 2018 .

            Vậy yêu cầu các ông bà  Chủ nhiệm CLB cơ sở báo tất cả Hội viên về dự , để Hội nghị đạt kết quả như mong muốn.

      

 

                                                                                      

 

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

                      Chu ky.F.jpg

                                   Nguyễn Đức Thọ

                                    

 

 

                        

                                                                            

Tác giả BBT