THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Hội nghị Giao lưu thơ
18-06-2018
HUy hieu vien.jpg Văn bản Thông báo

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 05/ 18.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 20 tháng 6  năm 2018

 

                             

                           Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng đầu  năm 2018. CLB Thơ Đường Hà Nội tiến hành  sơ kết 6 tháng , giao lưu thơ và triển khai công việc quý 3 /2018   Vào :

       

         Sáng 03 tháng 7 năm 2018 - Thứ  Ba – ngày 20/5/  năm  Mậu Tuất

         Địa điểm Hội trường chính gác 2 , TTVH TP Số 4 Phùng Hưng quận Hà Đông , Hà Nội  

        Với nội dung :

-      Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

-      Giao lưu thơ . Mỗi CLB  cơ sở chuẩn bị  5 - 7 bài thơ . Lần 1, 4 bài , lượt 2 , 3 bài

-      Triển khai công việc quý 3/2018 ( Cụ thể là trao Tập thơ Giao lưu trình diễn cho các Cơ sở về chấm.  tới 30 tháng  7  nộp trả lại để Thường trực Tập hợp)

-      Thống nhất cách Tổ chức giao lưu trình diễn .

-      Hoàn thành Hội phí năm 2018 .

            Vậy yêu cầu các ông bà  Chủ nhiệm CLB cơ sở báo tất cả Hội viên về dự , để Hội nghị đạt kết quả như mong muốn.

      

 

                                                                                      

 

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

                      Chu ky.F.jpg

                                   Nguyễn Đức Thọ

                                    

 

 

                        

                                                                            

Tác giả BBT