THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thông báo họp Ban Chủ nhiệm
05-10-2017
HUY HIEU HN.jpg           Gủi tới các CLB cơ sở

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 08/ 17.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 02 tháng 10  năm 2017

 

                               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm 2017. Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành họp vào :

       8 h  Sáng 11 tháng 10 năm 2017- Thứ 4 – ngày 22/8/  năm Đinh Dậu

         Địa điểm hội trường nhỏ tầng 2 Khu Làm việc của Cán bộ Trung tâm ( lần trước đã họp). 4 Phùng Hưng, Hà Đông

         Với nội dung :

-         Đánh giá kết quả buổi giao lưu trình diễn thơ, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức năm 2018.

-         Gửi lại bản bông tập thơ Đường Hà Nội 9  cho cơ sở và đưa ra những điều cần chú ý khi  điều hành công viẹc trong 1 năm  cho đúng kế hoạch đạt hiệu qua cao hơn.

-         Thống nhất buổi giao lưu ra mắt , Tổng kết  năm 2017

            Vậy yêu cầu các ông bà trong Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội

Bố trí thời gian về dự họp đủ và đúng giờ. ( Lưu ý: nếu thành viên chính vắng mặt phải cử đại diện đi thay thế)

 

                                                                                                                                                

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

                        Nguyễn Đức Thọ . Đã kí

                                                                            

Tác giả BBT