THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thông báo CLB , các ông bà Chủ nhiệm cơ sở cần biết
17-12-2016
HUY HIEU HN.jpgGửi tới  các thành viên
 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG              Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
                   -------------                                            ---------------

         Số 07/ 16.TB.CLB                 Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2016


               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

                Được  sự nhất trí của Ban Giám đốc Trung tâm VH TP Hà Nội, Thường trực CLB TP thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, bàn chương trình họat động năm 2017;          Ra mắt tập
                    “Thơ Đường Hà Nội VIII “ và giao lưu thơ.
  Vào  ngày: 23/12/ năm 2016 – Thứ Sáu (ngày 25 tháng Một, Bính Thân).
                    Thời gian 1 buổi sáng. Từ 8 giờ tới 11 giờ 20 
  Địa điểm: Hội trường gác 2 TT VH HN    Số 4 Phùng Hưng.
                                                                    Q.Hà Đông, Hà Nội 
                            Thành phần mời tất cả Hội viên 
      Vậy mong các Cơ sở  thông báo và bố trí hội viên đi đông đủ, đúng giờ và chuẩn bị thơ giao lưu và những ý kiến đóng góp để hội nghị đạt kết quả.
       


 P/s : - Mỗi CLB chuẩn bị 3 - 5 bài thơ giao lưu..                            
        - Kinh phí sinh hoạt, và thanh toán
          tiền lấy Thơ Đường Hà Nội -8
                               
             
                                                                    T/M BAN CHỦ NHIỆM                      
                                                                          Nguyễn Đức Thọ

          Ghi chú : Riêng sáng 21/ 12 năm 2016 ( thứ 4) Trung tâm  VH TP mời các thành viên Ban chủ nhiệm thơ Đường Hà Nội tới dự Tổng kết Trung tâm. Gác 2  số 4 Phùng Hưng  Q. Hà Đông. Mong các ông bà trong thành phần  về dự. Một buổi sáng . Còn 23 /12 , CLB Tổng kết như nội dung trên.

                                                                                          
                                                                                                            


Tác giả BBT