THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Các CLB cơ sở cần biết
21-10-2016
HUY HIEU HN.jpgBiểu tượng CLB 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                   Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
                   -------------                                              ---------------

           Số 05/ 16.TB.CLB                        Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2016

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB thơ cơ sở

                  Để phiên họp Ban chủ nhiệm cuối năm 2016 đạt kết quả , Thường trực xin thông báo trước một số nội dung để các CLB cơ sở có sự chuẩn bị  :
        
       -  Phản ảnh tóm tắt tình hình hoạt động của CLB  cơ sở
       -  Đánh giá việc tổ chức giao lưu trình diễn thơ. Và Quyết toán cụ thể.
       -  Nghe Báo cáo tình hình thu chi hội phí 2016 của CLB 
       - Trao bản bông  tập 8 cho các CLB thơ Cơ sở. Thu tiền tập thơ (70 000đ/ cuốn, 610 trang)
       - Trao thẻ Hội viên cho các CLB cơ sở. Bàn công việc từ nay tới cuối năm.
       Thời gian : 1 buổi sáng Từ 8 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016 (Thứ Năm)
       Địa điểm: gác 2 số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông , Hà Nội
       
           Vậy rất mong các Ông, Bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung để Hội nghị BCN  đảm báo thời gian họp và kết quả tốt đẹp. .


                                                         T/M BAN CHỦ NHIỆM
                                                             Chu ky.F.jpg
                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Đức Thọ

Tác giả BBT