THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
29-02-2016
 HUY HIEU HN.jpgXin trân trọng gửi tới các Thành viên BCN

Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung  tâm VH Thành phố , Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nôi họp Ban chủ nhiệm. Nội dung gồm:
-         Bàn Chương trình hoạt động của năm 2016 :
    Sáng tác thơ cho tập thơ Đường Hà Nội 8. thơ cho Ngày  Giao lưu và trinh diễn năm 2016 , in ấn ....
-         Rút kinh nghiệm trong việc tham gia Ngày thơ Nguyên tiêu 2016
-         Công việc cụ thể của 6 tháng đầu năm  
-         Việc tổ chức tham dự Ngày hội thơ luật Đường toàn quốc lần thứ XI tại Đà Nẵng
                    Thời gian Từ 8 h sáng ngày 5 tháng 3 năm 2016
                             ( thứ 7 – Ngày 27/ Giêng/ Bính Thân)
       Địa điểm : Văn phòng Trung tâm VH, TT quận Hà Đông
                     (Nhà thi đấu Hà Đông rẽ vào đường Thành Công)
 
        Mong các Thành viên  Ban Chủ nhiệm CLB tới dự họp đông đủ đúng giờ, Khi đi mang nộp Hội phí năm 2016 và phí in thơ trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giam vừa qua .
                                              TM / Thường trực Ban chủ nhiệm

Tác giả BBT