THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


  Truyen kieu.jpgXin giới thiệu bài viết "Nguyễn Du và tầm cao mới qua hai thế kỷ"
hoa quynh. F.jpgXin giới thiệu cùng bạn yêu thơ luật Đường những bàn giải về thơ luật đường của Quách Tán và Dương ...
Tao đàn.jpgXin giới thiệu Bài Viết của Phạm Dương

70.jpgXin được giới thiệu

70.jpg Xin được giới thiệu