THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


1115.jpgTrân trọng giới thiệu : 

CÁC TÊN GỌI KHÁC NHAU CỦA THƠ ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM

(Trích bài "Sáng tỏ một danh xưng" của Hoài Yên)
Sen.non.jpgXin giới bài viết của Bùi Chí Thành
 IMG_9254.1.jpgVăn nghệ chào mừng , tiết mục của Hương Chiều Hà Nội
15 - 1.gifXin được giới thiệu
Chùa Một cọt.jpg  Xin giới thiệu bài viết cùng bạn đọc
Đên hung.jpg Theo tin từ thoduongdatviẹt.com Ngày hội thơ Đường toàn quốc sẽ diên ra tại đền Hùng Phú Thọ . Chi hội ...