THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sen.non.jpgXin giới bài viết của Bùi Chí Thành
 IMG_9254.1.jpgVăn nghệ chào mừng , tiết mục của Hương Chiều Hà Nội
15 - 1.gifXin được giới thiệu
Chùa Một cọt.jpg  Xin giới thiệu bài viết cùng bạn đọc
Đên hung.jpg Theo tin từ thoduongdatviẹt.com Ngày hội thơ Đường toàn quốc sẽ diên ra tại đền Hùng Phú Thọ . Chi hội ...