THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

DD Trong.jpgGiới thiệu về tập thơ ngoài thơ Đường của Hội Viên - qua bài viết của Nhà thơ ...
99978.jpgGiao lưu trình diễn thơ - Một hoạt động văn hóa
1173.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu của thi sỹ ba miền:
1160.jpgTrân trọng giới thiệu  THƠ BANJ :chùm thơ của CLB Thơ Điện Biên
1 234 Sau