THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

9828.jpgTHƠ ĐƯỜNG HÀ NỘI - Sơ kết 6 tháng và Giao Lưu Thơ:
9868.jpgTrân trọng giới thiệu chương trình Giao Lưu và trình diễn Thơ năm 2022:
70.jpgBÀI VIẾT CUA THANH PHONG
 8989.jpgGiá trị lịch sử của Bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc trong Ngày 2/9/1945
 Chia tay .1.jpgXin giới thiệu chuyên đi lan tỏa yêu thương của An Thiện Đường
 hoang-hac-lau.jpg   Kỷ niệm 200 năm Ngày mất của dại thi hào Nguyễn Du xin giới thiệu bài viết :Sự ...

chua.jpgXin giới thiệu hai bài thơ xướng họa và lời bình