THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
99978.jpgGiao lưu trình diễn thơ - Một hoạt động văn hóa
1173.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu của thi sỹ ba miền:
1160.jpgTrân trọng giới thiệu  THƠ BANJ :chùm thơ của CLB Thơ Điện Biên
 Hoa chau suong copy.jpgThi nữ Châu Sương đã giã biệt bạn thơ về thế giới bên ...
1 234 Sau