THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

70.jpgBÀI VIẾT CUA THANH PHONG
 8989.jpgGiá trị lịch sử của Bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc trong Ngày 2/9/1945
 Chia tay .1.jpgXin giới thiệu chuyên đi lan tỏa yêu thương của An Thiện Đường
 hoang-hac-lau.jpg   Kỷ niệm 200 năm Ngày mất của dại thi hào Nguyễn Du xin giới thiệu bài viết :Sự ...

chua.jpgXin giới thiệu hai bài thơ xướng họa và lời bình

HO Xuan Huong.1.jpg Nhân kỷ niêm 200 năm Ngày mất cảu Nguyễn Du xin giới thiệu "Về mối tình Nguyễn Du ...