THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


 Chia tay .1.jpgXin giới thiệu chuyên đi lan tỏa yêu thương của An Thiện Đường
 hoang-hac-lau.jpg   Kỷ niệm 200 năm Ngày mất của dại thi hào Nguyễn Du xin giới thiệu bài viết :Sự ...

chua.jpgXin giới thiệu hai bài thơ xướng họa và lời bình

HO Xuan Huong.1.jpg Nhân kỷ niêm 200 năm Ngày mất cảu Nguyễn Du xin giới thiệu "Về mối tình Nguyễn Du ...
9833.jpgLỜI TRI ÂN BẾ MẠC BUỔI GIAO LƯU THƠ