THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


1173.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu của thi sỹ ba miền:
1160.jpgTrân trọng giới thiệu  THƠ BANJ :chùm thơ của CLB Thơ Điện Biên
 Hoa chau suong copy.jpgThi nữ Châu Sương đã giã biệt bạn thơ về thế giới bên ...
 Gs Hoang Chuong.jpgG/s Hoàng Chương Chủ tịch Hội thơ Đường luật VN đọc lời khai mạc