THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Hoa chau suong copy.jpgThi nữ Châu Sương đã giã biệt bạn thơ về thế giới bên kia
Sau đây là bài thơ " Vĩnh biệt bạn thơ" đây là lời chia buốn với gia quyến  và kính viếng hương hồn thi nữ
           Vĩnh biệt   Bạn thơ

Số phận biệt ly  bởi đất trời
Mây sầu, gió thảm, Châu Sương ơi !
Bốn phương tạo hóa lòng chua xót
Đôi ngả âm dương dạ  rối  bời
Buồn lẻ cánh cò sao kể xiết
Nhớ cùng  thi  nữ  cứ đầy vơi
Người đi thơ vẫn bên con cháu
Trả nợ nước non, trả nợ đời.