THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


 Sen.non.jpgNhân kỷ niệm Ngày 20/11 xin giới thiệu bài thơ của Hàn sĩ  để chúng ta cùng chia sẻ

Cau Long bien.jpgXin được giới thiệu bài viết của Châu Thạch
9994.jpgThi sỹ Xuân Lộc đưa chúng ta đến với Bài Đường thi yêu thích: Tiếng gọi Cồn Vành của T/g Tạ ...
Hoang Ngan .F.jpgBài viết của  nhà giáo Nguyễn Thị Thiện
Chi gáy.jpeg Xin giới thiệu bài viết của Thanh Phong về một bài thơ
008.jpgTrân trọng giới thiệu Nghệ thuật sắp đặt thơ - một lối chơi thơ của tác giả Trần Văn ...
Sen.non.jpgXin được giới thiệu bài viết của Nguyễn Văn Thụ , CLB Hương Chiều