THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
9994.jpgThi sỹ Xuân Lộc đưa chúng ta đến với Bài Đường thi yêu thích: Tiếng gọi Cồn Vành của T/g Tạ Thị Mai.
Hoang Ngan .F.jpgBài viết của  nhà giáo Nguyễn Thị Thiện
Chi gáy.jpeg Xin giới thiệu bài viết của Thanh Phong về một bài thơ
008.jpgTrân trọng giới thiệu Nghệ thuật sắp đặt thơ - một lối chơi thơ của tác giả Trần Văn ...
Sen.non.jpgXin được giới thiệu bài viết của Nguyễn Văn Thụ , CLB Hương Chiều
Thieu nu .1.jpgXin được giới thiệu bài viết của Châu Thạch , Đà Nẵng
Hoa sen nu.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Hoàng Anh
 151933_2.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Hoàng Anh