THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


9994.jpgThi sỹ Xuân Lộc đưa chúng ta đến với Bài Đường thi yêu thích: Tiếng gọi Cồn Vành của T/g Tạ Thị Mai.
Hoang Ngan .F.jpgBài viết của  nhà giáo Nguyễn Thị Thiện
Chi gáy.jpeg Xin giới thiệu bài viết của Thanh Phong về một bài thơ
008.jpgTrân trọng giới thiệu Nghệ thuật sắp đặt thơ - một lối chơi thơ của tác giả Trần Văn ...
Sen.non.jpgXin được giới thiệu bài viết của Nguyễn Văn Thụ , CLB Hương Chiều
Thieu nu .1.jpgXin được giới thiệu bài viết của Châu Thạch , Đà Nẵng
Hoa sen nu.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Hoàng Anh
 151933_2.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Hoàng Anh