THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

 Sach..jpg Xin được giới thiệu
NHO CS6.jpgXin được giới thiệu
BIA CS 4.NHO.jpgGiới thiệu Chuyên san "Thắp sáng Thi đàn" của Trung tâm MInh triết thơ đường Việt Nam
BIA CHINH .1.jpgVừa qua TTMTTĐưởng VN tặng TĐHN tập chuyên san số 3 , xin được giưới thiệu tới các Thu huynh , ...