THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Doc kieu.jpgKỷ niệm 200 năm Ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du. Xin giới thiệu bài viết của Nhà Văn Bằng Việt về Tác ...

 Tho Quy mao.1.jpgQuý Mão, là Hội viên của CLB thơ Đường  tỉnh Binh Dương,cùng chung sở thích ...

THo Phuc Tho.5.jpgXin được giới thiệu