THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Doc kieu.jpgKỷ niệm 200 năm Ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du. Xin giới thiệu bài viết của Nhà Văn Bằng Việt về Tác ...

 Tho Quy mao.1.jpgQuý Mão, là Hội viên của CLB thơ Đường  tỉnh Binh Dương,cùng chung sở thích ...

THo Phuc Tho.5.jpgXin được giới thiệu

9846.jpgTrân trọng giới thiệu Bản tin nội bộ : THƠ LUẬT ĐƯỜNG NHUỆ GIANG
 Bia.j1.jpgBia thơ Phúc Thọ