THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


9846.jpgTrân trọng giới thiệu Bản tin nội bộ : THƠ LUẬT ĐƯỜNG NHUỆ GIANG
 Bia.j1.jpgBia thơ Phúc Thọ
 Bìa Xuan Huong.jpgXin được giới thiệu
Bia .BR.jpgXin giới thiệu bài viết 
BIA .1.jpgXin giới thiệu bài cảm nhận của Xuân Lộc
Duong luat binh duong.1.jpgBinh Dương mới có Chi hội thơ Đường luật dộ 2 năm mà đã có ...
 Hai Phong.jpgẢnh bìa tập thơ