THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

IMG_6454.f.jpg                         Ngày mai 24 tháng 12 năm 2013 tại Hội trường Trung tâm VH TP Hà Nội , CLB thơ đường Hà Nội  ra mắt Thi phẩm " Thơ Đường Hà Nội" V. Đây là một thi phẩm trọn nghĩa vẹn tình trong hoạt động năm 2013 của CLB thơ Đường Hà Nội . Xin giới thiệu tập thơ cùng bài cảm nhận của Đặng Phụ . Nguyên Giảng viên Đại học lâm nghiệp Hà Nội
IMG_639 0 .F.jpg  Xin giới thiệu tập thơ của Chiếu thơ Long Biên
Huong que F.jpg Xin giới thiệu tác phẩm Hương que của Thi lão Đỗ Thị Thận
Bia sachm.jpg Tác giả Đinh Cầm là Chủ tịch Chi hội thơ Đường Hà Nam . Xin giới thiệu một công trình nghiên ...
Bia Phu quoc chinh.F.jpg Chiếu thơ Quốc Oai năm 2011 mơi có 8 hội viên, tới nay có gần 40 , Vừa qua ...
tIN hAN tHUYEN.jpg     Xin giới thiệu Bản tin của Hàn Thuyên