THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

“DANH HƯƠNG 7” MỘT MỐC SON TRÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG CLB
05-06-2023
 SACH HOAI NHO.jpgXIn được giới thiệu

“DANH HƯƠNG 7” MỘT MỐC SON TRÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG CLB

   Ngày 4/6/2023  Tại hội trường thôn xã Sơn Đồng , CLB thơ Đường Hoài Đức đã tổ chức ra mắt tập thơ  DANH HƯƠNG 7 . Tập thơ Đường thứ 7 đánh dâu bước đường xây dựng và hoạt động của một CLB thơ Đường.  Buổi sinh  hoạt  đầy ý nghĩa này – Kỷ niệm 20 năm thành lập , có các Ban chủ nhiệm của  một số CLB  tới dự .CLB thơ Đường Hà Nội cũng tới dự tặng hoa và phát biểu ý kiến.

     CLB thơ Đường Hoài Đức đã hình thành từ một chiếu thơ Đường từ tỉnh Hà Tây trước đây, theo năm tháng CLB thơ Đường Hà Tây về với Thủ đô Hà Nội , Chiếu thơ Đường Hoài Đức , giờ  thành CLB cơ sở của CLB thơ Đường Hà Nội với 20 năm hoạt động . Cứ mỗi lần đại hội, một Ban chủ nhiệm mới, một nhiệm kỳ mới, CLB thơ Đường Hoài Đức lại có một ấn phẩm lấy tên là Danh Hương , một điển cố gắn liền với quê hương Hoài Đức. Tập thơ Danh Hương 7 lần này ra mắt dây gần 200 trang với sự có mặt của hơn 30 tác giả .cùng với 7  tác giả cao tuổi đã quy tiên.  Ấn phản chia làm 4 phần , phần đầu là xướng họa , phần 2 là thơ Hội viên, phần 3 là thơ tưởng nhớ , phần 4 là một hình ảnh hoạt động của CLB . Tập thơ do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành . Bìa in ấn đẹp , Nội dung tâp thơ trình bày gọn gáng, ảnh các tác giả rõ ràng, địa chỉ đầy đủ, điều đó nói lên một sự họat động luôn có nền nếp. Mười lăm  năm qua CLB  thơ Đường Hoài Đức vè vơí  Hà Nội vẫn luôn là một CLB tham gia hoạt động có hiệu quả. Mong rằng với những cố gắng đã đạt được CLB Thơ Đường Hoài Đức phấn đấu vươn lên hơn nữa xứng dáng là CLB cơ sở nòng cốt của CLB thơ Đường Hà Nội .

         Ấn phẩm Danh Hương 7 của CLB thơ Đường Hoài Đức đã ghi nhận một mốc son trên con đường hoạt động của  mình , một cơ sở chuẩn bị thành một đợn vị nội thành Hà Nội của CLB thơ Đương Hà Nội..

                                                                                               BBT

Tác giả BBT