THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Bài thơ tặng bạn của TG Trịnh Bá Sướng
07-02-2023
9855.jpgTrân trọng giới thiệu Bài thơ tặng bạn của TG Trịnh Bá Sướng
Trân trọng giới thiệu Thiệp : Mừng Xuân Quý Mão của Tác giả Trịnh Bá Sướng

"Kính mời mọi người xem bài TBS viết kính tặng Trung tướng Ngô Lương Hanh, một gia đình Sĩ quan. Nguyên Chính trị viên Đại đội năm 1972 tham gia Bảo vệ TCQT 81 ngày đêm cùng đơn vị TBS, hiện nay là Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong

9854.jpg
Tác giả BBT