THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
MỘT HƯỚNG ĐI MỚI TRONG PHONG TRÀO THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT
05-11-2021
BIA CS 4.NHO.jpgGiới thiệu Chuyên san "Thắp sáng Thi đàn" của Trung tâm MInh triết thơ đường Việt Nam

MỘT HƯỚNG ĐI MỚI TRONG PHONG TRÀO

                                                                   THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT 

 

            Một sự cố đáng tiếc đã xẩy ra trong phong trào nghiên cứu và sáng tác thơ luật  Đường . Lẽ ra cứ như phong trào trước những năm 2019 (dù rằng Hội chưa được “danh chính ngôn thuận”, nhưng dựa vào giáo sư Hoàng Chương giám đốc Trung Tâm NCBT& PH văn hóa dân tộc trực tiếp làm Chủ tịch Hội thì Hội vẫn có thể tồn tại

     . Nhưng sự đời “người tính đâu bằng trời tính”, vì vậy Trung tâm Minh triết thơ Đường Việt Nam được thành lập do chính viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Minh triết trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm - Giáo sư tiến sĩ Trương Sĩ Hùng.. Như vậy tổ  chức nghiên cứu và sáng tác thơ  luật Đường ra mắt với tính pháp lý chặt chẽ.  Từ khi có quyết định của Viện nghiên cứu văn hóa minh triết sô 03/QĐTL Ngày 01/11/2020 về việc thành lập Trung tâm minh triết thơ Đường Việt Nam . Hội đồng quản lý đã họp định ra phương hướng hoạt động của Trung tâm. Các giáo sư tiến sĩ  các thành viên yêu thích thơ luật Đường trong Hội đồng quản trị đã cùng nhau tạo ra một sân chơi thực chất trong sạch và lành mạnh, dưới sự chỉ đạo của Giáo sư tiến sĩ Trương Sĩ Hùng Trung tâm. với một phương hướng vì cộng đồng những người    yêu thích, tôn trọng cái vi diệu của thơ luật Đường đã phục dựng lại Trang thơ  Điện tử “ thơduongdatviet.com” Một trang thơ đã đồng hành với phong trào  thơ Đường luật từ gần 20 năm nay, cùng với chuyên san “Thắp sáng thi đàn” thay thế cho  chuyên san “ thơ Đường đất Việt “ trước đây, quả  là một bước phát triển mới .

         Chuyên san “Thắp sáng thi đàn” với hàng quý đã chuyển tải được nhiều sáng tác mới của Hội viên, cùng những bài viết có giá trị nghiên cứu và lý luận để cùng nhau Minh triết cho giá trị di sản văn hóa mà cha ông chúng tã đã dày công vun đắp một  cách vi diệu qua hàng năm lịch sử háo hùng của dân tộc” Đại Việt” cũng như dân tộc Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Các Chi hội của các tỉnh HàTĩnh , Nghệ An, Bình Dương, Cao Bằng, Hà Nội ... lần lượt lại trở về với sân chơi hữu ích, trong sáng và trí tuệ.. Vừa qua với 3 tháng chuẩn bị cho cuộc Hội thảo:” THơ Đường luật thời  Nhà Trần “ Văn phòng Trung tâm đã nhận được gần 40 bài viết tham luận.về chủ đề trên .   Chúng tôi thiết nghĩ câu thành ngữ “ Hữu xạ tự nhiên hương” là một quy luật không thể xoay ngược được. Hy vọng ngày càng nhiều thi huynh, thi hữu tìm đến sân chơi cao thượng  và bổ ích này. Thơ và bài viết xin gửi về E mail “

              vanphongminhtriet@gmail.com  & thơduongdatviet@gmail.com -  Hay Văn phòng

          Trung tâm minh triết  thơ Đường Việt Nam  42/49 Trần Cung , quận Cầu giấy, TP Hà Nội .

                                                Xin cảm ơn .

.

                                                                                             BAN BIÊN TẬP

 

    

        

 

Tác giả BBT