THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THo Phuc Tho.5.jpgXin được giới thiệu

9846.jpgTrân trọng giới thiệu Bản tin nội bộ : THƠ LUẬT ĐƯỜNG NHUỆ GIANG
 Bia.j1.jpgBia thơ Phúc Thọ
 Bìa Xuan Huong.jpgXin được giới thiệu
Bia .BR.jpgXin giới thiệu bài viết 
BIA .1.jpgXin giới thiệu bài cảm nhận của Xuân Lộc