THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Hoa TN.jpg  Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Kim Thanh
Thành 26.jpg Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thanh Bình
uong ruou.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Châu Thạch
duong-lang.jpg Xin giới thiệu Bài thơ tuyệt bút của Bà Huyện Thanh Quan
Làng quê.bmp  Xin giới thiệu cảm nhân bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến
IMG_4670.jpg.1.jpg Xin giới thiệu bài cảm nhận với bài thơ Vô biên