THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Trình diễn thơ bằng hình ảnh - Tác giả Trần Văn Cường
29-06-2017
008.jpgTrân trọng giới thiệu Nghệ thuật sắp đặt thơ - một lối chơi thơ của tác giả Trần Văn Cường:
1-

Bài xướng: CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
Hàn Mặc Tử


Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương 
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương 
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng 
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương 
Xa người nhớ cảnh tình lai láng 
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng 
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá 
Hoà đàn sẵn có dế bên tường.

-------------------------
Bài họa: DẠ CẢM HOÀI THU
(Thuận nghịch độc tại cú)
Văn Cường


Qua đông đỏ lá trụi cây bàng
Tha thiết đợi trông ý tỏ tường
Tụ hội tình xuân hồi lộc phát
Xa rời cảnh hạ đáo tơ vương
Trái ngang duyên phận trêu tài đức
Hòa hợp trí tâm tỏa sắc hương
Quả chín thơm vườn đêm tĩnh lặng
Hoa lồng bóng nguyệt rọi soi gương.

2016


Trong hình ảnh có thể có: văn bản
3-

Mô tả ngón chơi thơ theo kiểu thư pháp "Liên hoàn hướng tâm"
-----------------------------------------------------------

LUYỆN BÚT

Thơ Đường khác rượu thế mà say
Say luật say niêm khó giãi bày
Bày chốn tung hoành đuôi cá vẫy
Vẫy nơi xướng họa cánh cò bay
Bay chào Đỗ Phủ nghiêm trang lạy
Lạy vái Xuân Hương hối hả cày
Cày chữ gieo vần thi hứng nảy
Nảy câu trác tuyệt tứ dâng đầy !

Văn Cường, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.


Mô tả ngón chơi thơ theo kiểu thư pháp "Liên hoàn hướng tâm"
-----------------------------------------------------------

LUYỆN BÚT

Thơ Đường khác rượu thế mà say
Say luật say niêm khó giãi bày
Bày chốn tung hoành đuôi cá vẫy
Vẫy nơi xướng họa cánh cò bay
Bay chào Đỗ Phủ nghiêm trang lạy
Lạy vái Xuân Hương hối hả cày
Cày chữ gieo vần thi hứng nảy
Nảy câu trác tuyệt tứ dâng đầy !

Văn Cường, 2017

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Tác giả BBT