THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Cảm nhận về bai thơ "Cánh võng Trường Sơn" của Hồ Văn Chi.
24-04-2016
Cánh võng.jpgXin trân trọng giới thiệu

Cm nhn v bai thơ

"Cánh võng Trưng Sơn" ca H Văn Chi.

 

         "Cánh võng Trưng Sơn" đưc viết vào đu tháng 5/2015 (th tht ngôn bát cú) theo  lut thơ Đưng , là mt bài thơ hay. Không phi vì cm tình hoc khen đ đng viên tác gi mà bi vì thc s đó là bài thơ nhiu cm xúc, d đi vào lòng ngưi đc.

        Đi vi tôi, c đi lính gn bó vi Trưng Sơn, chưa thy bài thơ Đưng lut nào viết v Trưng Sơn mà hay như vy. Bài thơ đã đưa tôi ngưc dòng thi gian v quá kh, hi tưng li cuc trưng chinh cách đây đã hơn bn mươi năm ca ngưi chiến s Gii phóng quân x dc Trưng Sơn đi cu nưc.

         "Mt chiếc ba lô.../mt túi lương khô/ mt tm võng dù..." vi đôi dép cao su, chiếc gy Trưng Sơn... lên đưng ra trn.

        đây, bài thơ "Cánh võng Trưng Sơn" rt khái quát, nh nhàng mà sao sâu sc, lng đng đến tn tâm hn tôi như vy.

                   Cánh võng Trưng Sơn

             Ta chiếc thuyn con, nhum gió sương

             Đung đưa gi nh cnh quê hương

             Nâng niu gic ng qua đêm lnh

             Gìn dưng đôi chân vưt dm trưng

             Mt mnh trăng lim, tràn cm xúc

             Hai đu đt nưc, nng tình thương

             Ri xa cuc chiến nhiu năm tháng

             Nghĩ đến ngày xưa li vn vương

                               11/5/2015. H Văn Chi.

        Đc xong bài thơ, hi tưng li vi bao nhiêu k nim li hin lên trong tâm trí mt thi lính trn, làm tôi rưng rưng, đôi mt cay xè và bn tho b nhòe đi trong tng git nưc mt; s gi nh bun vui li có dp dâng trào:

             "Ta đi trong gió/ Ta đi trong mưa...

             Là mt bài ca, viết thêm trang s mi."

        Nh đến ln tôi nhn đưc thư nhà và tôi đã bt khóc vì nh nhà, nh cnh quê hương khi đang ngi trên chiếc võng đung đưa...

       Hai câu m đu:

             "Ta chiếc thuyn con, nhum gió sương

              Đung đưa gi nh cnh quê hương"

        Tác gi đã rt tinh tế khi nhìn nhn cánh võng "ta chiếc thuyn con". Sao không viết: chiếc võng, cái võng, cái nôi, chiếc thuyn nan, chiếc tàu lá...! Viết như thế, bình thưng quá, c th quá! Vi bút pháp tài hoa ca mình, tác gi đã nhân cách hoá, phát hin ra "Ta chiếc thuyn con, nhum gió sương". Cánh võng ta con thuyn ca chiến s ta vưt thác bc đưa hàng ra phía trưc mt trn ca mt thi Trưng Sơn huyn thoi. "Nhum gió sương", đây là tưng tưng; li thơ đâu có nói đến c nưc lên đưng, binh đoàn ra trn, đip đip, trùng trùng, con thuyn lưt trên dòng sông chy xiết gp ghnh sóng gió, k c vưt qua bom đn trong năm tháng chiến tranh chng M cu nưc...mà ch gói gn trong ba t "nhum gió sương", tht không d gì nói đưc! Thếđã hơn bn mươi năm sau chiến tranh, nhà thơ H Văn Chi đã nói h, gn gh tưng chng không tin ni. "Nhum gió sương" là vy! Tác gi đã mưn cái võng và Trưng Sơn có thc đ nâng lên, đ nói lên cái vĩ đi ca c mt dân tc, c mt thế h trai tráng lên đưng đánh gic bng câu thơ gn gn, êm đm, n d, đc đáo "Ta chiếc thuyn con". Tôi li liên tưng con thuyn đây không phi là con thuyn bình thưng, mà "con thuyn" đưa ta vào vũ tr, đưa ta đến các hành tinh sao Ho, sao Mc...ca gii Ngân Hà. Nhum, đây mi hay làm sao! Đến chân tri mi "đc lp, t do, hnh phúc"   tt phi nhum gió sương. Chính nhng ngưi chiến sĩ lái con thuyn đó ch không phi là ai khác.

"Đung đưa gi nh cnh quê hương". Hai t "đung đưa" mi thi v làm sao! Chiếc lá đung đưa trưc gió, chiếc thuyn đung đưa trên sóng nưc, hay cái võng đung đưa! Ai hiu thế nào thì hiu. Thế mi qu tht là xut chúng! Tâm hn "đung đưa", suy tư bao nhiêu trong cuc chiến, nhưng cái cui cùng là quê hương! Quê hương đây là đt nưc, là T quc cn đưc gii phóng. Trong đó có ông bà, cha m, anh em ta và ngưi yêu đang ch đi!

        Ri bn câu tiếp:

               "Nâng niu gic ng qua đêm lnh

               Gìn dưng đôi chân vưt dm trưng

                Mt mnh trăng lim, tràn cm xúc

                Hai đu đt nưc, nng tình thương"

        Hai cp đi thc và lun tràn đy cht thơ và tht mưt mà, làm ngưi ta quên đi đây là thơ mà hai cp đi ca thơ Đưng lut phi đưc viết chn chu, nhưng tác gi đã viết sâu sc như vy, nhun nhuyn như vy, và chiếc võng đã đưc tác gi nhân cách hoá, thi hn vào đó đ nâng niu gic ng ngưi chiến sĩ, như trăng lưi lim gia Trưng Sơn bao la soi t đ ngưi chiến sĩ bưc đi trong đêm ti. Nhìn trăng lưi lim cũng ging như cánh võng, quyn vào thơ.

        Cánh võng đưc mc lên bi hai đu, tác gi li đưa vào thơ: "Hai đu đt nưc, nng tình thương", th hin s liên tưng ca tác gi đến đt nưc Vit Nam. Hai đu đây là Hà Ni - Sài Gòn ca T quc ta hình cong cha S. Giải đt min Trung như cánh cung, như trăng lưi lim, "cong như cánh võng". Tác gi đã nói lên tình cm ca hu phương ln min Bc XHCN và min Nam  do M, Ngu tm chiếm. Tình cm đó ví như hai đu cánh võng, tình thương ca hu phương ln đi vi min Nam rut tht. Ai đã tng tri Trưng Sơn như lp ngưi trong thi k chng M mi thm thía:

                "Ri xa cuc chiến nhiu năm tháng

                 Nghĩ đến ngày xưa li vn vương"

           Tht vy, hi tưng li sau 41 năm k c mt s  ngưi trong cuc cũng đã dn dà quên đi quá kh hào hùng. Trong thi bình, bn b bao chuyn mưu sinh, mt s ngưi làm thơ thưng chuyên tâm viết v cái mi trong cuc sng thưng ngày và đi du lch.

          Gi đây, ta đi tham quan trên con đưng Trưng Sơn- đưng H Chí Minh thm nha, ngi trong xe mát lnh t Hà Ni vào thành ph H Chí Minh ch mt vài ngày. Thế mà thế h chúng tôi, nhng ngưi lính Trưng Sơn phi đi hết na cuc đi mi đến đưc Sài Gòn bng chiến dch H Chí Minh lch s, đđưc ngày 30 tháng Tư năm 1975 toàn thng.

                  "Ri xa cuc chiến nhiu năm tháng".

          C mt thế h, vi lý tưng "X dc Trưng Sơn đi cu nưc". Bài thơ "Cánh võng Trưng Sơn" đ li mt du n cho ngưi đc ch bng 56 t ca mt bài thơ Đưng lut tht mưt mà sâu sc. Bng ngh thut tài hoa, tác gi đã din đt đến ngưng đnh cao, làm ngưi khó tính cũng phi thán phc. Nhng ai chê thơ Đưng lut "là c", là kht khe, lut bng trc, đi ngu, ghép vn, ghép ch khô khan...Nếu đã đc bài thơ này thì sđánh giá khác hoàn toàn, b cun hút vi bài thơ t đu đến cui bi s nhun nhuyn trong câu t như vn có trong ngưi tuôn chy ra thành thơ, không b gò bó trong khuôn mu ràng buc.

          Bài thơ lut Đưng "Cánh võng Trưng Sơn" ca tác gi H Văn Chi đã góp bút bng trí tu, bng s đam mê ca mình, cng hiến cho đi mt bài thơ tht xut thn!        Ngưi đc trong thi gian ti đang ch đi s thăng hoa tiếp theo sau "Cánh võng Trưng Sơn" ca anh.

                                                         . Phan Văn Thng - Cm Tú

                                            K526/17 Trưng N Vương, Hi Châu, Đà Nng.

                                                           Đin thoi: 0983 526 117

                   

Tác giả