THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Một lối chơi thơ
04-02-2023
9856.jpgTrân trọng giới thiệu:

Một lối chơi Thơ độc đáo (Nhận xét của Nhà Thơ Đặng Thị Điểm)

Bài thơ của tác giả Trần Văn Cường:

TỨ QUÝ DANH HOA, TỨ LINH TỨ PHƯƠNG
(Bốn cặp tứ quý, tứ đối)
XUÂN hồi MAI bạch lung linh sắc
HẠ đáo SEN hồng phảng phất hương
THU muộn CÚC vàng tôn phú quý
ĐÔNG tàn TÙNG biếc trải phong sương.
LONG sà BẮC hải công danh đại
QUY trấn NAM sơn phúc thọ trường
PHƯỢNG múa ĐÔNG hà miền ảo thực
LÂN chầu TÂY vực cõi âm dương.
-----------------
Văn Cường, Xuân Quý Mão 2023 9857.jpg
Tác giả BBT