THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chùa Một cọt.jpg  Xin giới thiệu bài viết cùng bạn đọc
Đên hung.jpg Theo tin từ thoduongdatviẹt.com Ngày hội thơ Đường toàn quốc sẽ diên ra tại đền Hùng Phú Thọ . Chi hội ...
Lâu hạc.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ông Nguyễn Văn Thu - Cựu Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội - PCT Hội thơ Đường ...
Đôi chim.jpg  Xin giới thiệu bài viết về những vần thơ họa