THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
15 - 1.gifXin được giới thiệu
Chùa Một cọt.jpg  Xin giới thiệu bài viết cùng bạn đọc
Đên hung.jpg Theo tin từ thoduongdatviẹt.com Ngày hội thơ Đường toàn quốc sẽ diên ra tại đền Hùng Phú Thọ . Chi hội ...
Lâu hạc.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ông Nguyễn Văn Thu - Cựu Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội - PCT Hội thơ Đường ...