THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Các Chiếu thơ cần biết
19-03-2015
Ha noi.jpgXin giới thiệu nội dung

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG             Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                              ---------------

 

           Số 02/ 15.TB.CLB                       Hà Nội ngày 15 tháng 03 năm 2015

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  chiếu thơ

 

       Để phiên họp Ban chủ nhiệm đầu năm 2015 đạt kết quả , thường trực xin thông báo trước một số nội dung để các Chiếu thơ có sự chuẩn bị  :

       

       -  Phản ảnh tóm tắt tình hình hoạt động của Chiếu thơ cơ sở

       - Đánh giá việc tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13

       - Nghe Báo cáo tình hình thu chi hội phí 2014 của CLB và thu  nộp hội phí năm 2015

       - Phổ biến về việc chuẩn bị bài  cho tập Thơ Đường Hà Nội  thứ VII

       - Phổ biến việc chọn lọc 5 bài thơ tham gia trình diễn tại chùa Trầm, Chương Mỹ và thống nhất thể thức chấm thơ  trình diễn lần thứ 3 năm nay.

       - Gửi danh sách (gồm : Họ tên thật, địa chỉ hiện cư trú, năm sinh, ảnh) của những Hội viên chưa có thẻ, để tiếp tục làm thẻ bổ xung.

       - Giải quyết một số vấn đề còn tồn tại. Thông báo thêm việc tổ chức Ngày thơ Đường luật Việt Nam lần thứ 10 tại Bắc Ninh

 

        Thời gian hội nghị có thể vào những ngày cuối tháng Ba / 2015 (Khi thống  nhất được ngày họp với Trung tâm sẽ thông báo bằng điện thoại) .

                  Địa điểm: gác 2 số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông , Hà Nội

      

           Vậy rất mong các Ông, bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung để Hội nghị BCN  đảm báo thời gian họp và kết quả tốt đẹp .

 

 


                                                                                   T/M BAN CHỦ NHIỆM                                                                                                                                                                                                                                                                         Chu ky.F.jpg

                                                                                        Nguyễn Đức Thọ

Tác giả BBT