THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thông báo tập trung dự Hội nghị Tổng kết và ra mắt thi phẩm" Thơ Đường Hà Nội VI"
12-12-2014
Cot co .jpg Xin trân trọng thông  báo   

 

  TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                     ---------------

 

           Số 6/ TB.CLB                                              Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  chiếu thơ

 

          Được sự nhất trí của Ban giám đốc Trung tâm VH TP Hà Nội, Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội, tổ chức buổi Giao lưu thơ chào mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày quốc phòng toàn dân,Tổng kết sự hoạt động năm 2014,  Và ra mắt thi phẩm " Thơ Đường Hà Nội- 6".

                   Địa điểm : Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội

                                     Số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội

 

                   Thời gian từ  7 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 12 năm 2014

                                      ( tức  ngày 27 tháng 10 năm Giáp Ngọ - thứ Năm)

               

       Đề nghị Cơ sở thông báo tới các Hội viên để tham dự được đông đủ.

      Chiếu thơ Chương Mỹ, Long Biên, Hà Đông  mỗi chiếu thơ trình diễn một bài thơ đóng góp vào chương trình văn nghệ chào mừng.

      Mỗi chiếu thơ chuẩn bị từ 5 tới 7 bài thơ tham gia vào chương trình giao lưu thơ.

       Các chiếu thơ nắm chắc quân số giúp Văn phòng bố trí sinh hoạt nhẹ bữa trưa được chu đáo. (Mỗi H/v góp 20 000 đ, tập thể bổ xung 10 000 đ)

       Lưu ý thu tiền sách ( 70 000 đ/ cuốn) mang nộp lấy sách.

       Vậy thông báo để các cơ sở có sự chuẩn bị trước giúp cho việc tổ chức thành công tốt đẹp.

                                                                  T/M BAN CHỦ NHIỆM

                                                                        Nguyễn Đức Thọ

Tác giả BBT