THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Phát huy thành tích 6 tháng đầu năm, vượt lên tổ chức tốt Thơ Đường Hà Nội VI và buổi giao lưu trình diễn thơ tại Thiên Sơn Suối Ngà (Ba Vì)
12-07-2014
Trinh dien tho.jpg 

               Sáng ngày 9 tháng 7/ 2014  tại hội trường gác 2 Trung tâm VH TP Hà Nội, Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường đã họp phiên toàn thể để đánh giá những hoạt động trong 6 tháng đầu năm và thống nhất định ra phương hướng, những công việc của 6 tháng cuối năm (có kèm theo bản Báo cáo). Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đi tới thống nhất :

 

          - Khẳng định vai trò quan trọng của những ông bà Chủ nhiệm các cơ sở trong những thành tích đã đạt được

 

          - Phấn đấu để tới hết tháng 9/ 2014  hoàn thành cơ bản tập thơ Đường Hà Nội 6 với tinh thần các cơ sở tuyển chọn chặt chẽ, mỗi hội viên 3 bài (24 câu). Thường trực CLB hồi bản bông cho từng hội viên xem xét lại trước khi in ấn, cùng  báo giá sách. Sau 10 tới 15 ngày các cơ sở gửi lại bản bông cho Thường trực CLB, cùng tiền đóng góp in ấn. Cố gắng để giảm thiểu tối đa chi phí , và hạn chế ở mức thấp nhất những sai xót trong thi tập.

 

         - Hoàn thành hội phí năm 2104

 

         - Thống nhất Tổ chức giao lưu trình diễn thơ kết hợp du lịch, tại khu sinh thái du lịch Thiên Sơn Suối Ngà ( Ba Vì) trong 2 ngày. Ban giám khảo mỗi cơ sở tham gia 1 thành viên. Mỗi Chiếu thơ đóng góp trình diễn 5 bài . Tổng hợp 85 bài thơ sẽ được gửi cho từng thành viên BGK chấm trước 10 ngày. Chấm theo 5 tiêu chí : Chủ đề, niêm luật, vần điệu, đối ngẫu, cấu trúc. Sau đó tới ngày trình diễn cộng thêm điểm trình bày để đánh giá kết quả .

 

             9 giờ ngày hôm trước bắt đầu khai mạc. Trình diễn theo thứ tự gắp phiếu. 11 giờ 30 nghỉ  sinh hoạt bữa trưa.  14 giờ lại tiếp tục . Tối công bố kết quả và giao lưu thơ kết hợp văn nghệ. Ngày hôm sau giành riêng cho việc thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh đẹp nhân tạo, của khu sinh thái ..

 

          Kết quả chương trình này phụ thuộc rất nhiều vào sự tổ chức và hưởng ứng của các Cơ sở. Bài dự trình diễn nhất thiết phải  gửi đầy đủ  về Thường trực vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Ngày giờ cụ thể dự tính vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 trong hoàn cảnh thời tiết không mưa.

        - Hội nghị tổng kết cuối năm, ra mắt tập thơ Đường Hà Nội 6, giao lưu thơ tại Hội trường Trung tâm sẽ được tiến hành vào cuối tuần tháng 12/ 2014 .

                                 

                                 Và sau đây là nguyên văn bản báo cáo 6 tháng và phương hương hoạt động của 6 tháng cuối năm. Mong chúng ta cùng nghiên cứu, chung tay cộng tác để hoạt động của CLB ngày càng có nhiều thành tích mới .

                      

TRUNG TÂM VH. TP. HÀ NỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 05/ BC/CLB         

                                        BÁO CÁO TÓM TẮT

            Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và Phương hướng hoạt động  6 tháng cuối năm 2014

 

  I/ Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm:

 

                6 tháng  đầu năm qua là có thời gian đón tết Cổ truyền nhưng CLB  vẫn duy trì hoạt động .Sau việc tổ chức ra mắt tập thơ Đường V Ban chủ nhiệm đã có một cuộc họp chuyên bàn về tổ chức tham gia ngày thơ Nguyên Tiều lần thứ 12 : 

-          In ấn Ba mươi bài thơ tiêu biểu trưng bày tại quán thơ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

-          Chuẩn bị tiết mục tham gia trình diễn thơ trong Ngày thơ VN

-          Tham gia 2 ngày tại Văn Miếu – QTG đã đạt được kết quả tốt đẹp . Quán thơ được xếp giải nhất . Tiết mục trình bày thơ cũng được giải nhất.  Hội Nhà văn VN cấp 2 giấy khen và tiền thưởng.

-          BCN tham gia bồi dưỡng kỹ năng hoạt động văn hóa do Trung tâm mở

-          Nhiều chiếu thơ đã có tổ chức giao lưu thơ mừng xuân , mừng Đảng. Như Quốc Oai, Đan Phượng, Hà Đông, Hoài Đức, Long Biên ...Chiếu thơ Thạch Thất tham gia vào ngày thơ xuân của huyện và kỷ niệm 486 năm ngày sinh Nhà văn hóa Trạng Bùng- Phùng Khắc Khoan

-          Một số chiếu thơ  ổn định tổ chức là Thanh Oai và Chương Mỹ, Đông Anh, Đan Phượng , Tổ chức mở rộng thêm được chiếu thơ Mê Linh, Cấp thẻ thêm 36 Hội viên

-          Hoạt động của trang báo thơ Điện tử cũng thu hút được đông đảo bạn đọc . Giới thiệu được nhiều tác phẩm của Hội viên CLB và bạn bè cả nước.

        Thời gian qua được  Trung tâm quan tâm  chỉ đạo, hỗ trợ  nên phong trao có khí thế vươn lên, tới nay Tổng số Hội viên đã được cấp thẻ là 302 Hội viên, trên 17 quận huyện .

     Việc tham gia Ngày thơ VN lần thứ 12 tại Quốc Tử Giám đạt thành tích nhất định là có sự giúp đỡ của TT VH và cố gắng của các thành viên nên vị trí Thơ Đường trong dòng chảy thơ ca càng được khẳng định.

  II/ Kế hoạch cụ thể 6 tháng cuối năm 2014:

 

* Củng cố Tổ chức :

-  Đẩy mạnh việc củng cố các chiếu thơ Cơ sở ở ngoại thành cũng như nội thành . Hiện nay tình theo địa bàn quận huyện có chiếu thơ mới đạt 17/ 29 . Ra mắt Chiếu thơ Mê Linh.

-          Ổn định các Ban Chủ nhiệm  cơ sở đảm bảo sự hoạt động chung

-          Sinh hoạt BCN   2 lần , không kể Hội ý bất thừơng Ban Thường trực . Sinh hoạt CLB  2 lần từ nay tới cuối năm. 1 lần trình diễn thơ tập trung tại Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà, Ba Vì,  và 1 lần tổng kết giao lưu thơ tại Hội trường Trung tâm. ra mắt tập thơ Đường Hà Nội 6

-           Thu hội phí năm 2014 hết quý 3 (hết tháng 9/2014)

·        Về hoạt động :

-           Thu bài biên tập cho tập thơ Đường Hà Nội VI  thời gian hết tháng 7/năm 2014 để in ấn vào quý 4/ 2014

-          Tập trung mỗi chiếu thơ 5 bài chất lượng cao phục vụ cho Ngày trình diễn thơ tại Khu du Lịch Thiên Sơn Suối Ngà vào cuối tháng 7/ 2014

    ( có xếp loại thửơng)

-          Tăng cường tổ chức biên tập của từng Chiếu thơ  để gửi bài cho Trang báo điện tử , và động viên các Nhà tài trợ cho Trang báo .

-          Tổ chức tốt thông tin hai chiều về tập thơ 6 đảm báo chất lượng và thời gian phát hành

-          Tổ chức buổi tổng kết năm , giao lưu thơ , và ra mắt tập thơ VI

-          Khuyến khích Hội viên in sách thơ. Các chiếu thơ , cũng như CLB sẵn sàng tổ chức ra mắt thơ cho Hội viên.

-          Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ 13 năm, 2015.

 

       Trên đây là  tổng hợp một số nét chính sự hoạt động của CLB trong 6 tháng cuối năm 2104 và một số công việc để thực hiện duy phong trào từ nay tới hết năm 2014.

 

Gửi:

-          B/C TT

-          Trình bày hội nghị                                  Hà Nội ngày 10/6/2014

BCN sắp tới                                                        TM/ Ban Chủ nhiệm

 

                                                                            Nguyễn Đức Thọ

                                                                                    

Tác giả BBT