THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Đối - Điếu anh thợ rèn
18-06-2013
Thợ rèn.jpg 

     Nguyễn Khuyến nổi tiếng với cách dùng các từ đồng âm trong chữ Nôm. Một loạt các câu đối phúng điếu hoặc mừng đám ông viết đều thể hiện tài dùng chữ Nôm hết sức độc đáo, đôi khi hóm hỉnh một cách bất ngờ. Câu đối điếu thợ rèn hình như đã từng được nhắc đến trong chương trình Tiếng Việt phổ thông trước đây, bài "Chơi chữ",

"Nhà cửa để lầm than, con thơ dại lấy ai rèn cặp,"

 "Cơ đồ đành bỏ bễ, vợ trẻ dại lắm kẻ đe loi".

      Câu đối tả được cảnh thực của người vợ mất chồng, con mất cha, mà dùng toàn các từ đồng âm của nghề thợ rèn.

                                                                              Giai thoại văn học Việt

 

Tác giả BBT sưu tầm & giới thiệu