THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đối - Điếu anh thợ rèn
18-06-2013
Thợ rèn.jpg 

     Nguyễn Khuyến nổi tiếng với cách dùng các từ đồng âm trong chữ Nôm. Một loạt các câu đối phúng điếu hoặc mừng đám ông viết đều thể hiện tài dùng chữ Nôm hết sức độc đáo, đôi khi hóm hỉnh một cách bất ngờ. Câu đối điếu thợ rèn hình như đã từng được nhắc đến trong chương trình Tiếng Việt phổ thông trước đây, bài "Chơi chữ",

"Nhà cửa để lầm than, con thơ dại lấy ai rèn cặp,"

 "Cơ đồ đành bỏ bễ, vợ trẻ dại lắm kẻ đe loi".

      Câu đối tả được cảnh thực của người vợ mất chồng, con mất cha, mà dùng toàn các từ đồng âm của nghề thợ rèn.

                                                                              Giai thoại văn học Việt

 

Tác giả BBT sưu tầm & giới thiệu