THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Cây không trái gái không chồng
21-08-2012
Con chiên.gif xin giới thiệu một cặp hò đối

Một ngày đi chơi với bạn, Nguyễn Kinh gặp cô Kiều, một cô gái sính hò. Thấy bạn trai cô hò ra đối ngay:

Trăm cây, cây chỉ không trái
Trăm gái, gái chỉ không chồng
Trăm trai nhơn đối đặng, cặp đèn lồng em trao.
 

Nguyễn Kinh hò  đối đáp lại ngay:

Trăm cây, cây hương không trái
Trăm gái, gái tá nữ không chồng (1)
Trai nam nhi đối đặng, cặp đèn lồng …đưa đây.

Kinh vung tay đòi cặp đèn lồng, cô gái mắc cỡ, chạy biến mất.

Nguyễn Kinh (1898 – 1947), quê làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng quê cha chính ở Nghệ An. Ông biết chữ Hán, chữ Quốc ngữ, tham gia Bình dân, rồi cướp chính quyền ở làng vợ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Phú Vang, bị Thực dân Pháp bắn chết trong kháng chiến (1947).

(1) Gái tá nữ: Nữ tu đạo Kitô

Tác giả BBTsưu tầm & giới thiệu