THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Cây không trái gái không chồng
21-08-2012
Con chiên.gif xin giới thiệu một cặp hò đối

Một ngày đi chơi với bạn, Nguyễn Kinh gặp cô Kiều, một cô gái sính hò. Thấy bạn trai cô hò ra đối ngay:

Trăm cây, cây chỉ không trái
Trăm gái, gái chỉ không chồng
Trăm trai nhơn đối đặng, cặp đèn lồng em trao.
 

Nguyễn Kinh hò  đối đáp lại ngay:

Trăm cây, cây hương không trái
Trăm gái, gái tá nữ không chồng (1)
Trai nam nhi đối đặng, cặp đèn lồng …đưa đây.

Kinh vung tay đòi cặp đèn lồng, cô gái mắc cỡ, chạy biến mất.

Nguyễn Kinh (1898 – 1947), quê làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng quê cha chính ở Nghệ An. Ông biết chữ Hán, chữ Quốc ngữ, tham gia Bình dân, rồi cướp chính quyền ở làng vợ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Phú Vang, bị Thực dân Pháp bắn chết trong kháng chiến (1947).

(1) Gái tá nữ: Nữ tu đạo Kitô

Tác giả BBTsưu tầm & giới thiệu