THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRÌNH DIỄN THƠ KẾT HỢP DU LICH
10-05-2013
Bích chuong .F.jpg    Xin giới thiệu toàn văn Kế hoach tổ chức giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch :

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 02 / KH- CLB                                                    Hà Nội ngày 10  tháng 05 năm 2013

 

 

                                                 KẾ HOẠCH

                 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRÌNH DIỄN THƠ KẾT HỢP DU LICH

 

         Trong chương trình hoạt động của CLB thơ Đường Hà Nội từ nay tới hết quý 2 năm 2013 có tổ chức buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp du lịch. Kế hoạch cụ thể như sau :

           Sáng giành thời gian cho trình diễn thơ,  chiều tham quan du lịch:  Khu sinh thái Hoàng Long ,chùa Tây Phương, chùa Cực Lạc , nhà lưu niệm Bác Hồ tại  hai xã Thạch Xá , Kần Kiệm , huyện thạch Thất, TP Hà Nội.

     Nội dung :

-         Mỗi chiếu thơ với 5( năm) bài thơ chọn lọc sẽ trình diễn theo mọi phương pháp có thể. Đề tài mở rộng , nhưng chú trọng tới tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi cảnh đẹp thủ đô … Thơ được vi tính mỗi bài in trên nửa khổ A4 , gửi về Thường trực BCN trước ngày 5 tháng 6 năm 2013.

 Thời gian :

-         Thời gian vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng  7/ 2013 . Số lượng toàn thể Hội viên các chiếu thơ. (Có giấy mời sau)

  Địa điểm :

-         Địa điểm trình diễn thơ tại Hội trường lớn khu Du lich sinh thái Hoàng Long, xã Thạch Xá , Thạch Thất, TP Hà Nội . Phương tiện các chiếu thơ tự túc.

  Phương pháp tổ chức :

-         Thơ sẽ được chấm điểm theo 2 tiêu chí : 1- Nội dung , nghệ thuật bài thơ, 2 -hình thức trình diễn.

-         Ban giám khảo là 14 ông , bà Chủ nhiệm chiếu thơ và ông PCN Thường trực CLB.

-         Giải thưởng :1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba , và một số giải khuyến khích.

      (trị giá giải thưởng tùy thuộc vào khả năng kinh phí tổ chức)

-         Thành lập Ban Tổ chức gồm các ông bà trong thường trực CLB và Các ông bà trong Ban chủ nhiệm chiếu thơ Thạch Thất . Số lượng Hội viên và khách mời dự kiến 210 .( Hội viên của 14 quận huyện 180/245 . Khách mời 30 ) .

-         Chương trình cụ thể buổi giao lưu : 7 giờ 30 là một màn công chiêng của Chiếu thơ Thạch Thất. Lời khai mạc và sau đó lần lượt các chiếu thơ trình diễn . Thứ tự theo phiếu bốc thăm . Mỗi chiếu thơ được sử dụng 12 phút tới 14 phút để trình diễn 5 bài thơ của mình. Nếu quá thì số bài sẽ bị cắt giảm . Nhạc đệm cho trình diễn, chiếu thơ Thạch Thất hỗ trợ

           Kết quả  : Là số điểm bình quân cho sự trình diễn .

Kinh phí :

-         Kinh phí  : Làm tờ trình xin hỗ trợ , và xin huy động mỗi chiếu thơ trích quỹ đóng góp cho ngày trình diễn ít nhất 100 000 đ. Đồng thời khuyến khích cá nhân có điều kiên tài trợ. Sinh hoạt buổi trưa Hội viên đóng góp theo mức đã thống nhất .

             Thường trực CLB trực tiếp bàn bạc với chiếu thơ Thạch Thất. Đồng thời Báo cáo Ban lãnh đạo Trung tâm VH Hà Nội, Trung tâm VH Thạch Thất, để xin ý kiến chỉ đạo.  

             Thường trực CLB thống nhất với Giám đốc khu du lịch sinh thái Hoàng Long để  có sự hỗ trợ đảm bảo cho việc tổ chức thành công .

 

      Trên đây là kế hoạch để chuẩn bị cho ngày giao lưu , trình diễn thơ kết hợp du lịch . Kế hoạch này được gửi tới để báo cáo lãnh đạo Trung tâm và giử tới các chiếu thơ để có sự chuẩn  bị và thực hiện theo công việc liên quan, nhằm tới mục tiêu tổ chức buổi giao lưu , trình diễn thơ kết hợp du lịch thành công tốt đẹp .

 

 

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Lãnh đạo TTVH Thạch Thất 

-         CT Hoàng Long  thống nhất kế hoạch

-         Các chiếu thơ

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                            

                                                                                                                  Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

Tác giả BBT