THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo số 2/ 2013 Của BCN CLB thơ Đường Hà Nội
15-04-2013
image001.F.jpg Xin giới thiệu Thông báo số 2 /2013 của BCN CLB

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 02 / TB- CLB                                                    Hà Nội ngày 27  tháng 4 năm 2013

 

                                            THÔNG BÁO

                       NỘI DUNG HỌP BAN CHỦ NHIỆM MỞ RỘNG

 

     Ngày 26 tháng 4 Ban Chủ nhiệm , cùng một số đại diện chiếu thơ đã có buổi họp và thống nhất nội dung triển khai như sau :

       * Vấn đề Tổ chức  Ban Chủ nhiệm đã được kiện toàn có 17 thành viên. Hội viên tới nay có 245 thành viên .

       *  Xuất bản tập V , Thơ Đường Hà Nội .Thời gian từ nay tới 30 tháng 7 năm 2013. Các chiếu thơ gửi bài về Thường trực CLB ( Ông Đinh Nho Hồng số nhà 48 phố Ngô Quyền , quận Hà Đông , Hà Nội – nếu bằng văn bản ).

       Hoặc :  thoduonghanoi@ gmail.com , nếu bằng thư điện tử.

       Kèm theo 1 ảnh chân dung đẹp nhất ( để giới thiệu trong tâp thơ đồng thời giới thiệu vào mục Tổ chức và Hội viên trên báo điện tử : thoduonghanoi.com của chúng ta.

        Với yêu cầu : Chiếu thơ phải biên tập, tập thể hoàn chỉnh, chịu trách nhiệm chính về bài vở của hội viên xong mới gửi về Thường trực. Mỗi trang A4 đánh máy  3 bài ( không qua 24 dòng) Góc trên phải ghi Họ tên thật, và bút danh nếu có. địa chỉ, số điện thoại . Ban biên tập CLB chỉ xem xét lần cuối, và tổng hợp in ấn.

              *Cấp tiếp thẻ  Thơ Đường Hà Nội : Giám đốc Dương Minh Châu đã ký, để cấp tiếp thẻ cho hội viên mới hoặc những hội viên bị mất thẻ trước đây.

Yêu cầu Các chiếu thơ lập danh sách , Họ tên , năm sinh quê quán và 1 ảnh

chân dung đẹp gửi về Thường trực ( Thẻ sẽ được đánh máy tên tuổi, địa chỉ , ép . mỗi thẻ 10 000 đ ).

         *Thu hội phí năm 2013 . Hiện nay Chiếu thơ Quốc Oai, Thạch Thất đã gần hoàn thành chỉ tiêu . Mỗi Hội viên 30 000đ/ năm . Rút kinh nghiệm những năm trước, Hội viên tham gia đông ( danh sách theo tập thơ- 4) nhưng nghĩa vụ Hội phí số lượng lại thấp , chỉ có 1, 2 chiếu thơ là được 100% . Vì vậy mong Ban chủ nhiệm  các Chiếu thơ lưu ý để chúng ta hoàn thành hết quý 2 . Các thành viên đã nghe báo cáo Tổng họp thu chi quỹ CLB . Tính tới 31/12 /2012 Quỹ còn tồn :4508.000 đ . Nhưng tính tới 20/4 2013 quỹ đã chi tới 6590 000 đ. Vì vây việc huy động hội phí hòan chỉnh để cân dối thu chi là cần thiết cho việc tổ chức hoạt động.

   * Tổ chức trình diễn thơ kết hợp du lịch vào cuổi tháng 6 hoặc đầu tháng 7/ 2013.. Tại Vùng đất Phật Tây Phương- Cực Lạc- Khu Lưu niệm Bác Hồ, 2  khu du lịch sinh thái Hoàng Long và Quang Huy. Mỗi chiếu thơ chuẩn bị từ 3 tới 5 bài thơ để trình diễn theo mọi phương thức. Nội dung gửi trước về Bộ phận thường trực hết tháng 5/2013 .

             Trên đây là một số nội dung Hội nghị đã  thống nhất . Vậy Thông báo để các Chiếu thơ cùng thực hiện .

 

                                                                  Tm/ BAN CHỦ NHIỆM

  

                                                                             

                                                                                  Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

 

 

Tác giả BBT giới thiệu