THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chiếu thơ Hoài Đức Tổ chức sinh họat & Giao lưu thơ
29-12-2012
Hoài đưc . F.jpg Chụp ảnh lưu niệm

Sáng nay  29/12 /2012 tại Khu di tích văn hóa Xã Sơn Đồng – Hoài Đức , Chiếu thơ Hoài Đức tổ chức sinh hoạt và giao lưu thơ theo định kỳ .

             Về dự có đại diện Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội, Ông chủ nhiệm chiếu thơ Quốc Oai, và đông đảo hội viên trong chiếu thơ .

     Chiếu thơ Đường Hoài đức đã đi cùng năm tháng với phong trào thơ Đường của tỉnh Hà Tây cũ,  nay vẫn đồng hành cùng CLB thơ Đường Hà Nội do Trung tâm VH Thành phố quản lý.Tình tới nay đã tròn vẹn 10 năm tuổi.

         Nội dung sinh hoạt thật phong phú. Các hội viên xướng thơ, họa thơ theo định kỳ . Sau đó được in ấn để trao lại cho các tác giả thành những thi phẩm giao lưu nội bộ. Quý 3 năm 2012 Chiếu thơ Hoài Đức cũng đã ra được một thi phẩm có tên Danh Hương do Nhà xuất bản văn hóa dân tộc ấn hành ( sẽ giới thiệu riêng) Đây là những hoạt động hết sức tích cực . Song nhìn lại chặng đường đã qua Chiếu thơ cũng còn những băn khoăn về sự quan tâm của địa phương, về địa điểm sinh hoạt, về cách thức hoạt động … Đại diện Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường thành phố đã có một số ý kiến về tổ chức, về sáng tác và đã trao cho Ban chủ nhiệm chiếu thơ Công văn của Ban giám đốc Trung tâm VH Hà Nội gửi các Phòng VH, các Trung tâm văn hóa quận huyện để có sự hỗ trợ, quản lý, và quan tâm hơn tới sự hoạt động của lĩnh vực này.

                  11 giờ 10 phút cùng ngày buổi giao lưu thơ bế mạc trong một không khí hết sức vui vẻ.

Tác giả BBT giới thiệu