THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Kế hoạch triệu tập buổi Giao lưu , Trình diễn thơ
03-06-2013
QTG .tho.1.jpg Xin gửi tới các Chiếu thơ Nội dung triệu tập buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 04/  KH- CLB                                                    Hà Nội ngày  03  tháng 6 năm 2013

 

                                                    KẾ HOẠCH

              TRIỆU TẬP BUỔI GIAO LƯU , TRÌNH DIỄN THƠ KẾT HỢP DU LỊCH

 

     Sau khi có sự nhất trí của các Cơ quan liên quan, và điều kiện cho phép , Thường trực CLB quyết định thông báo Kế hoạch tổ chức giao lưu, trình diễn thơ kết hợp du lịch như sau:

         -  Đối tượng tham gia: Là tất cả các Hội viên chiếu thơ Đường luật cácquận, huyện.

         - Địa điểm : Tại Khu Du lịch sinh thaí Hoàng Long , Thuộc địa phận xã Thạch Xá, H. Thạch Thất. TP Hà Nội.( Cách chùa Tây Phương 200 . Cách  Thủ đô 24 km theo Đại lộ Thăng Long tới nút giao thông Quốc Oai , Thạch Thất ( cây số 20) rẽ phải 4 km .)

        -  Thời gian : từ 07 giờ  ngày 04 tháng 07 năm 2013 . Thứ Năm-

                                    ( tức ngày 27 tháng 5 Năm Qúy Tỵ )

 

       - Nội dung và chương trình  tham gia : Từ 7 giò 30 khai mạc . Mỗi Chiếu thơ với 5 bài thơ đã  đăng ký , và được tập luyện . Trình bày theo thứ tự bốc thăm trước giờ khai mạc. Mỗi chiếu thơ tự sắp xếp nội dung thật khoa học để trình bày tối đa không quá 15 phút 5 bài thơ. Lên sân khấu  chuẩn bị  10 phút  trước khi trình diễn.

Đúng 11 giờ 30 nghỉ sinh hoạt bữa trưa.    Sau đó nghe công bố kết quả tại Hội trường.

    Từ 13 giờ 30 trở đi là chương trình Du lịch : Trước hết tại khu sinh thái Hoàng Long , sau đó là chùa Tây Phương, chùa Cực Lạc , thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ.

          Khoảng 16 giờ 30 khép lại buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch.

   Lưu ý:

             Với 13 chiếu thơ của các quận huyện tham gia trong khoảng thời gian có hạn .Vì vậy các Chiếu thơ cùng Ban Tổ chức phối hợp phải hết sức chặt chẽ về thời gian. Trong hội trường ngồi tập trung theo từng chiếu thơ.( Số lượng Hội viên đi dự thông báo về BTC trước 3 ngày). Nộp tiền và lấy phiếu ăn , bốc thăm thứ tự trình diễn , và nhận tài liệu tham gia Ban giám khảo của các chiếu thơ hoàn thành trước 7giờ 30 sáng  4/7.

    Mỗi quận huyện có 1 giấy mời để trực tiếp Báo cáo với Trung tâm, hoặc Phòng VH quận huyện về tham dự.

    Các chiếu thơ Phô tô giấy mời để gửi tới các Hội viên .

    Đây là lần đầu tiên CLB tổ chức một buổi sinh hoạt lớn vì vậy rất mong sự cộng tác, và đóng góp của các Chiếu thơ.( Hội viên đóng góp SH trưa 50 ngàn đồng/ HV. Chiếu thơ tùy khả năng cho phép )

    Mong các Ông bà Chủ nhiệm nghiên cứu kỹ nội dung để triển khai công việc kết quả .

 

 

Ghi chú

                                                                                  

Gửi ngay 5 bài thơ về BTC

Chậm nhất hêt ngày 20/6/2013

  Ông : Đinh Nho Hồng SN 48 Đường Ngô Quyền , Q Hà Đông. Hoặc qua :

        Email: thoduonghanoi@gmail.com                  

                   Tm/ BAN CHỦ NHIỆM

                           Nguyễn Đức Thọ
Đã ký           

 

 

Tác giả BBT