THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo kết quả buổi giao lưu trình diễn thơ của CLB
18-07-2013
IMG_5627.F.jpgVừa qua Ban thường trực CLB thơ Đường TP Hà Nội đã họp , trên cơ sở bảng chấm diểm của Ban Giám khảo  cùng thực tiễn diễn biến ngày hội thơ đã có sự đánh giá kết quả. Xin giơi thiệu toàn văn Thông báo của BCN

TRUNG TÂM VH.TP HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CLB THƠ ĐƯỜNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                              ==================

   Số 07 / TB- CLB                                                    Hà Nội ngày 10   tháng 07 năm 2013

 

                                                    THÔNG BÁO

       KẾT QUẢ GIAO LƯU , TRÌNH DIỄN THƠ VÀ MỘT SỐ VIỆC CÂN THỰC HIỆN

 

         * Buổi giao lưu trình diễn thơ của CLB Thơ Đường Hà Nội tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Hoàng Long Thạch Thất , tuy rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Ban giám đốc Trung Tâm VH TP Hà Nội và  sự giúp đỡ của một số đơn vị ( trong đó có Ban giám đốc Cty Hoàng Long, TT VH Thạch Thất và chiếu thơ Thạch Thất) , cộng với sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo hội viên , nhất là một số Chi hội thơ bạn nên đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên cũng còn để lại một dư âm đáng phân tâm . Nhưng điều nổi trội là 13 chiếu thơ tham gia đầy đủ , 65 bài thơ được trình diễn đảm bảo nội dung và nghệ thuật , nhất là thời gian vẫn còn đủ để một số đơn vị bạn giao lưu . Số Hội viên và bạn thơ dự lên tới trên 320 đại biểu .

      Việc theo dõi đánh giá chất lượng của Ban giám khảo tuy có chậm về thời gian , cũng có xen đôi chút cục bộ, nhưng thực tế phản ảnh gần như đúng kết quả

   Sau khi thường trực CLB xem xét. Cuối cùng  được phân định tương đối như sau : Giải A gồm : Hà Đông, Thạch Thất .Giải B gồm : Cầu Giấy, Quốc Oai,  Mỹ Đức - Ứng Hòa, Long Biên, Hoài Đức,Từ Liêm. Giải C gồm : Đông Anh, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hàn Thuyên, Thanh Oai .

        Tinh thần chỉ đạo vui là chính và đã giành kết quả , và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta Tổ chức giao lưu, trình diễn thơ nên cũng rút ra được những kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.( tiền thưởng sẽ được trao trong phiên họp BCN sắp tới )

·        Một số việc các chiếu thơ cần thực hiện :   

  - Biên tập và nộp bài cho Thơ Đường Hà Nội V ( và kèm theo một ảnh chân dung mới, đẹp 4x6 ) .Chậm nhất là hết ngày 5/8/ 2013. ( Đầu tháng 8/2013 sẽ  có buổi họp Ban Chủ nhiệm để thống nhất in ấn. Ngày giờ họp cụ thể sẽ Thông báo bằng điện thoại). Dự kiến vào tháng 10 – 11/ 2013  sẽ tổ chức ra mắt tập thơ Đường Hà Nội V và giao lưu thơ tại Hội trường Trung tâm.

  -  Những chiếu thơ chưa hoàn thành hội phí 2013 ,  thu và tập trung để giao nộp cho tập thể trong phiên họp BCN tới . ( Hiện nay mới được 5/13 chiếu thơ  góp Hội phí).

 

         Trên đây là thông báo tóm tắt kết quả buổi giao lưu , trình diễn thơ và hai việc các chiếu thơ cần thực hiện .  Tình hình và nội dung riêng  của từng chiếu thơ có liên quan tới Ban chủ nhiệm ( ví dụ Tổ chức , bổ xung thẻ …) cũng xin các Ông bà chuẩn bị để phản ảnh cùng giải quyết trong phiên họp BCN sắp tới.

                                                                    

Nơi gửi :

-Trung tâm VH TP HN ( Báo cáo )

-Các chiếu thơ

- Lưu

TM . BAN CHỦ NHIỆM CLB

        Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

Tác giả BBT giới thiệu