THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thơ luật Đường trong ngày thơ Việt Nam
16-02-2014

IMG_6589 .F.jpg

Hai ngày 13, 14 tháng 2 năm 2014 (ngày 14, 15 tháng Giêng Giáp Ngọ) tại Văn Miếu,


Quốc Tử Giám, Hội nhà Văn Việt Nam đã tổ chức Ngày thơ Việt nam lần thứ 12.


       Một không khí hào hùng, với chủ để từ biên giới tới hải đảo , những chương trình văn


nghệ, đọc thơ và cả rừng cờ, bích chương, biểu ngữ ... làm cho không gian Quốc Tử


Giám luôn luôn sôi động .


        Hội thơ Đường luật Việt Nam, CLB thơ Đường luật Hà Nội cũng có những bài thơ


đóng góp vào Ngày thơ Việt Nam.


         Một điều đặc sắc là Hội thơ Đường luật Việt Nam, và CLB thơ Đường luật Hà Nội


cũng như hai năm trước, năm nay cũng có hai quán thơ trong rừng thơ cả nước. Hai quán


thơ được Ban tổ chức đánh giá nổi trội nhất là quán thơ của CLB thơ Đường Hà Nội.


          Hai ngày thơ đã có hàng ngàn khách thơ thăm quán, đọc thơ, nhất là lớp trẻ, kể cả


khách nước ngoài chứng tỏ vị trí thơ Đường luật ngày càng được tôn vinh và coi trọng.


     Hai ngày thơ Việt Nam, Hội thơ Đường luật Việt Nam, và CLB thơ Đường luật Hà Nội


đã có một sự đóng góp đáng kể cho sự thành công chung của Ngày thơ


 (nguyên tiêu) cả nước. Tổng kết Ngày thơ Việt Nam Quán thơ của CLB thơ Đường Hà


Nội, Và tiết mục trình diễn bài thơ Đường" Nguyên tiêu kính dâng Bác' được Hội Nhà văn


trao giấy khen giải nhất . cùng phần thưởng.

Tác giả BBT