THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO LƯU TRÌNH DIỄN THƠ
28-08-2014
Giao luu .5.jpg

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. HÀ NỘI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       --------------------------------                                          ===============

 

     Số 02/ QĐ- KT                                               Hà Nội ngày 25  tháng 08 .năm 2014

                                                

                                                       QUYẾT ĐỊNH

                               V/việc trao cờ giao lưu trình diễn thơ

 

·         Căn cứ vào Quyết định 131 /QĐ/TTVHTP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Văn Hóa Hà Nội

·         Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Câu Lạc Bộ Thơ Đường thuộc TT VH Hà Nội

·         Căn cứ vào văn bản tổng hợp điểm chấm và đề nghị của Thư ký Ban giám khảo

·         Căn cứ vào đề nghị của văn phòng CLB thơ Đường Hà Nội.

 

                                                QUYẾT ĐỊNH

 

   Điều 1:  Trao 6 cờ  giải A cho các Chiếu thơ : Hà Đông, Long Biên, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức - Ứng Hòa, Chương Mỹ .

                 Trao  6 cờ giải B cho các Chiếu thơ : Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm,  Thanh Oai, Hàn Thuyên, Hoài Đức

                  Trao 3 cờ giải C cho các Chiếu thơ : Cầu Giấy, Đan Phượng,  Đông Anh

 

   Điều 2:  Trao  4 cờ giải A cho các Bài thơ : Ngân Hà của Hà Đông, Bến Mơ của Chương Mỹ, Thu Xứ Đoài của Quốc Oai, Cờ Tổ quốc trên biển của Mỹ Đức - Ứng Hòa

              

    Điều 3:   Văn phòng CLB cùng các ông bà Chủ nhiệm các Chiếu thơ công bố kết quả này tới toàn thể Hội viên trong CLB 

                           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi gửi :

-          TT VH TP Hà Nội ( Báo cáo)

 -   Các Chiếu thơ trong CLB

-          Lưu VP

 TM/ BAN CHỦ NHIỆM  CLB

Dau moi ky.jpg

                          Nguyễn  Đức Thọ  

          

 

Tác giả