THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO LƯU TRÌNH DIỄN THƠ
28-08-2014
Giao luu .5.jpg

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP. HÀ NỘI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       --------------------------------                                          ===============

 

     Số 02/ QĐ- KT                                               Hà Nội ngày 25  tháng 08 .năm 2014

                                                

                                                       QUYẾT ĐỊNH

                               V/việc trao cờ giao lưu trình diễn thơ

 

·         Căn cứ vào Quyết định 131 /QĐ/TTVHTP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Văn Hóa Hà Nội

·         Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Câu Lạc Bộ Thơ Đường thuộc TT VH Hà Nội

·         Căn cứ vào văn bản tổng hợp điểm chấm và đề nghị của Thư ký Ban giám khảo

·         Căn cứ vào đề nghị của văn phòng CLB thơ Đường Hà Nội.

 

                                                QUYẾT ĐỊNH

 

   Điều 1:  Trao 6 cờ  giải A cho các Chiếu thơ : Hà Đông, Long Biên, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức - Ứng Hòa, Chương Mỹ .

                 Trao  6 cờ giải B cho các Chiếu thơ : Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm,  Thanh Oai, Hàn Thuyên, Hoài Đức

                  Trao 3 cờ giải C cho các Chiếu thơ : Cầu Giấy, Đan Phượng,  Đông Anh

 

   Điều 2:  Trao  4 cờ giải A cho các Bài thơ : Ngân Hà của Hà Đông, Bến Mơ của Chương Mỹ, Thu Xứ Đoài của Quốc Oai, Cờ Tổ quốc trên biển của Mỹ Đức - Ứng Hòa

              

    Điều 3:   Văn phòng CLB cùng các ông bà Chủ nhiệm các Chiếu thơ công bố kết quả này tới toàn thể Hội viên trong CLB 

                           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi gửi :

-          TT VH TP Hà Nội ( Báo cáo)

 -   Các Chiếu thơ trong CLB

-          Lưu VP

 TM/ BAN CHỦ NHIỆM  CLB

Dau moi ky.jpg

                          Nguyễn  Đức Thọ  

          

 

Tác giả