THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Các Chiếu thơ cần biết
04-07-2015
tải xuống (3).jpg Cột cờ Hà Nội

 

 

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                              ---------------

 

           Số 03/ 15. TT.CLB                                     Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

                                 GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

 

                        Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  chiếu thơ

 

          Căn cứ vào yêu cầu và sự chi đạo của Phòng nghiệp vụ Trung tâm , đồng thời để triển khai  kế hoạch giao lưu, trình diễn thơ Ban chủ nhiệm thống nhất triệu tập hội nghị với nội dung :

              -  Ổn định công tác tổ chức theo sự chỉ đạo của Phòng nghiệp vụ và quy chế hoạt động của CLB (Coi như Đại hội lần thứ 2)

 

               -  Thống nhất kế hoạch  chuẩn bị  cho buổi giao lưu, trình diễn thơ nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm nay .

               -  Hoàn thiện kế hoạch  thu  bài cho tập thơ Đường Hà Nội 7 và thu hội phí năm 2015.

               - Giao lưu thơ mỗi chiếu  3 tới 5 bài

 

         Vậy để nghị các Chiếu thơ bố trí  hội viên về tham dự. Số lượng đại biểu cho Chiếu thơ có tổng số số Hội viên dưới 15 là 5 đại biểu . Chiếu thơ có từ 15 hội viên trở lên là  10 đại biểu cùng Ban chủ nhiệm ..

 

 Thời gian: Từ 8 giờ  ngày 10 tháng  07 năm 2015 (thứ 6) -tức ngày 25/tháng 5 Ất Mùi

           Địa điểm: Hội trường gác 2 số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

      

           Vậy rất mong các ông, bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung , bố trí Hội viên về dự để Hội nghị đảm báo thời gian họp và đạt kết quả tốt đẹp .

 

                                                                                       T/M BAN CHỦ NHIỆM 

                                                                                          Chu ky.F.jpg

                                                                                                            Nguyễn Đức Thọ

Tác giả BBT