THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Tin Hội nghị Tổng kết và ra mắt Thơ Đường Hà Nội VII
11-12-2015
ANH BIA .2F.jpgToàn văn Thông báo

 

 

 

  TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

 

           Số 06/ 15.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  chiếu thơ

 

            Được  sự nhất trí của Ban Giám đốc Trung tâm VH TP Hà Nội, Thường trực CLB  thống nhất tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, bàn chương trình họat động năm 2016; Ra mắt tập “thơ Đường Hà Nội VII “ và giao lưu thơ.

          Vào  ngày: 23/12/ năm 2015 – Thứ Tư (ngày 13 tháng Một, Ất Mùi).

                             Thời gian 1 buổi sáng. Từ 8 giờ tới 11 giờ 20

         Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa Thiếu Nhi, quận Hà Đông.(Vườn hoa quận Hà Đông, cửa Bưu điện quận Hà Đông nhìn sang)

                         Thành phần mời tất cả Hội viên

      Vậy mong các Cơ sở  thông báo và bố trí hội viên đi đông đủ, đúng giờ và chuẩn bị thơ giao lưu và những ý kiến đóng góp để hội nghị đạt kết quả.

      

 


 P/s : - Mỗi chiếu thơ chuẩn bị 3 bài thơ giao lưu..                           

-          Kinh phí sinh hoạt, và thanh toán

tiền lấy sách.

     

            

                                                                                       

 

                T/M BAN CHỦ NHIỆM

 

                      Chu ky.F.jpg

                       Nguyễn Đức Thọ

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            

 

Tác giả BBT